Emma brinner för att minska matsvinnet

Hon har en ovanlig titel på visitkortet, Emma Johansson. Som ”svinnovatör” är hennes uppgift att hitta sätt för att minska matsvinnet inom äldreomsorgen. Fram till juni pågår ett projekt för att kartlägga och mäta hur matsvinnet ser ut på fyra av våra vårdboenden. Syftet med projektet är att undersöka hur och vad vi kan göra gör att minska matsvinnet i våra verksamheter.

Emma Johansson jobbar sedan januari som ”svinnovatör”. Hennes uppdrag är att undersöka hur vi kan minska matsvinnet på våra vårdboenden.

Emma är nyutexaminerad kostvetare, med ett stort intresse för äldreomsorgen. Hon har tidigare sommarjobbat som måltidsbiträde på Kungshults tillagningskök och gjort praktik hos förvaltningens kostchef Jenny Håkansson. När tjänsten som svinnovatör utlystes kändes det självklart för Emma att söka.

– Rollen lät väldigt intressant, kanske lite diffus men så är det med de flesta projekt i början. Just att jobba med matsvinn inom äldreomsorgen tyckte jag lät väldigt spännande, särskilt eftersom det är ett område som är dåligt dokumenterat. När det handlar om matsvinn finns det mycket statistik men det är främst från skolor, och äldreomsorgen har liksom glömts bort. Varför är det så? Det vill jag försöka ta reda på, säger Emma.

Två uppdrag i ett

Projektet som pågår från januari till juni i år ska främst fokusera på två saker: att minska matsvinnet och utreda förvaltningens behov av utbildningsinsatser kring livsmedelhygien. Den senaste matsvinnsmätningen gjordes 2018, och Emma ser med spänning fram emot att se om något har ändrats sedan dess.

–  Som det ser ut idag så slänger vi mycket mat, absolut. Det är något som jag inte tror har förändrats så mycket sedan den senaste mätningen. Jag är säker på att det finns mycket vi kan göra för att minska svinnet, till exempel att förbättra kommunikationen mellan mottagningskök och tillagningskök, att göra mer individualiserade portioner och se över hur mycket mat som beställs.

De fyra vårdboendena som deltar i projektet är Bokliden, Kungshult, Lussebäcksgården och Tuvehagen. På varje vårdboende finns en kontaktperson, som har ansvar för att se till att mätningarna görs och dokumenteras, men Emma poängterar vikten av att så många som möjligt involveras.

– Det är jätteviktigt att personalen ute på vårdboendena får möjlighet att tycka till, och komma med förslag på hur vi kan göra annorlunda. Det är ju de som vet bäst vad som händer och hur deras verksamhet fungerar, säger Emma.

Förutom att mäta matsvinnet kommer Emma också att arbeta med att utveckla förvaltningens utbildningar inom livsmedel, anordna workshops och förändra beteenden.

– Jag tror att många tänker annorlunda på jobbet än hemma, till exempel vad gäller bäst före-datum. Man behöver inte slänga mjölk som gått ut dagen efter, det hade man antagligen inte gjort hemma. Mycket handlar om att ändra tankesätt och rutiner, och att utbilda personalen om vilka rekommendationer som finns och på vilka sätt det går att avgöra om livsmedel kan användas eller inte.

Matsvinnet inom äldreomsorgen är inte lika väldokumenterat som inom till exempel skola. Det hoppas Emma kunna hjälpa till att ändra.

Hoppas kunna inspireras av varandra

Emmas förhoppning är att projektet ska leda till att det rutinartade arbetet ifrågasätts, och att man vågar tänka nytt och testa nya arbetssätt. Hon hoppas också kunna väcka liv i frågan om att det ska finnas ett miljöombud på varje vårdboende. Även om det än så länge bara är fyra vårdboenden som är med i projektet hoppas Emma att fler verksamheter inspireras och delar med sig av smarta lösningar för att minska matsvinn.

– Det finns säkert flera smarta lösningar på plats redan på våra boenden men som man kanske inte tänker är något särskilt. Det kan vara tips och tricks, eller anpassningar som fungerar för just den specifika verksamheten men som kanske kan användas bredare. Vi behöver jobba tillsammans för att minska matsvinnet, och att inte använda vår planet på det sätt vi gör idag. Jag hoppas att vi kan inspirera och inspireras av varandra, säger Emma.