Ett team med energi som ger stöd till anhöriga

Sandra och Ida jobbar med anhörigstöd på vård- och omsorgsförvaltningen. Ett stöd för alla som är anhöriga till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.  

Två kvinnor står utomhus bredvid varandra framför en grön buske. Båda ler.

Sandra Broström har titeln anhörigsamordnare och Ida Brandt är anhörigstrateg. Tillsammans samordnar och utvecklar de stödet som förvaltningen erbjuder till anhöriga i Helsingborg.  

På frågan om vad som ger dem extra energi i arbetet svarar de; personliga möten med anhöriga, samarbetet med kollegorna, och att ha siktet inställt på framtiden.

Hur ser stödet ut och varför är det viktigt? 

– Många anhöriga som vi träffar upplever att de befinner sig i en kris. Det är en lång process som tar tid att bearbeta. Där vill och hoppas vi kunna vara till hjälp, säger Ida.  

– Det är viktigt att veta att alla känslor som man kan känna är okej. Det kan vara frustration, ilska eller sorg, och att man inser att det är normalt. Det är okej att bli förbannad och ledsen. Känslorna finns ju där och väller fram ändå, säger Sandra.  

Sandra och Ida beskriver stödet till anhöriga i tre delar; att få information, utbyta erfarenheter och få individuellt anpassat stöd.  

I teamets praktiska arbete ingår att planera föreläsningar för anhöriga, och göra det möjligt för fler att träffas, till exempel genom samtalscirklar. I maj slog anhörig-caféet på Träffpunkt Rosenknoppen upp portarna för första gången. Där kan man ta en fika och träffa andra som är i en liknande situation som en själv.  

– Träffar med andra anhöriga är något som många brukar uppskatta, för att se att man inte är ensam, säger Sandra.    

– Föreläsningarna som vi anordnar kan ge mer kunskap om den sjukdom som en närstående har drabbats av. När man vet lite mer så kan det stärka en i vardagen när man kommer hem, säger Ida. 

Vad lockade till arbetet med anhörigstöd?  

– Tidigare har jag jobbat som områdesutvecklare på Närlunda på Helsingborgshem. Och innan dess på arbetsmarknadsförvaltningen som socialsekreterare, säger Sandra.  

– När en närstående till mig fick en diagnos så saknade jag anhörigstöd. Jag tänkte att om jag själv får chansen någon gång så vill jag vara med och påverka så att fler anhöriga får kännedom om vilket stöd de kan få, och inte känner sig ensamma, berättar Sandra.   

Ida kommer närmast från en tjänst som kurator inom palliativ vård. Innan dess har hon arbetat många år som handläggare inom LSS, psykiatri och äldreomsorg i flera skånska kommuner.  

– När jag såg denna tjänst tänkte jag att det finns så mycket man kan göra för anhöriga, det är en viktig grupp som vi måste värna om. Så där såg jag möjligheten att själv kunna vara med och påverka, säger Ida.     

Det roligaste – personliga möten och planera inför framtiden 

– Det roligaste tycker jag är att träffa anhöriga och att anpassa stödet utifrån hur helsingborgarna uttrycker att de vill ha det, säger Sandra. 

Ida håller med.

– Och att tänka på hur vi kan möta framtiden på bästa sätt. Vi ser ju att det kommer att bli ett ökat behov av vård och omsorg, där kommer stödet till anhöriga att fortsätta vara en jätteviktig del i helheten, säger Ida.