Fall på vårdboende rapporterades inte

Ett fall ur en personlift ledde till att en hyresgäst på ett vårdboende fick sin arm bruten. Skadan upptäcktes av personal i efterhand som då inte hade vetskap om fallet eftersom det inte hade rapporterats.

Vid omvårdnad på kvällstid uttryckte en hyresgäst på ett vårdboende smärta i en arm utan att i detalj kunna redogöra för vad smärtan berodde på. Personalen erbjöd smärtlindrande medicin och tog kontakt med sjuksköterska. Då smärtan kvarstod beslutades att hyresgästen behövde undersökas på sjukhus. Där visade det sig att armen var bruten.

Under utredning framkom det att hyresgästen vid ett lyft med en personlift hade glidit ur liftens sele och fallit ner i sin säng. Detta inträffade samma dag som smärtan först uppmärksammades, men rapporterades inte vidare.

– Vi beklagar att detta har inträffat och ser allvarligt på händelsen. Alla incidenter som sker ska rapporteras och en utredning för att identifiera de bakomliggande orsakerna till händelsen har inletts, säger Sandra Bengtsson, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Enhetschefen på vårdboendet har vidtagit kompetenshöjande åtgärder för personalen och ser över samverkan mellan omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal.