För Anna är samarbete A och O

Med drygt 20 års erfarenhet som fysioterapeut inom både kommunala och privata verksamheter har Anna Danielsson en bred erfarenhet och kompetens inom vård och omsorg. Denna kunskap har hon god användning för i rollen som vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Anna Danielsson jobbar sedan i början av juni som vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Redan i barnsben fick Anna upp ögonen för vikten av att hjälpa människor att leva ett mer självständigt liv genom olika hjälpmedel. Hon växte upp med en pappa som hade en funktionsnedsättning och som jobbade utomlands med biståndsfrågor med inriktning på personer med olika funktionsnedsättningar. Detta satte stor prägel på Anna som senare valde att utbilda sig till fysioterapeut.

Efter drygt 20 år som fysioterapeut inom både primärvård, slutenvård och kommunal vård har hon samlat på sig värdefulla erfarenheter och arbetat inom områden som bland annat geriatrik, neurologi och öppenvård.

– Jag valde tidigt att skaffa mig en bred förståelse för mitt yrke. Därför har jag testat på att arbeta inom många olika verksamheter, något som jag har haft stor nytta av, säger Anna.

Brinner för utvecklingsfrågor

Hösten 2019 valde Anna att lämna rollen som fysioterapeut för att ta sig rollen som kvalitetsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

– Jag brinner för utvecklingsfrågor, och har haft utvecklingsuppdrag som en del av alla mina tidigare tjänster. Jag har ett stort intresse för att hitta förbättringsmöjligheter och att få arbetet att flyta, i dialog med personalen ute i verksamheten, säger Anna.

När möjligheten att prova på rollen som vikarierande medicinskt ansvarig för rehabilitering dök upp nappade Anna och har sedan början av juni tagit över rollen efter att den tidigare medicinskt ansvarig för rehabilitering gått i pension. Som medicinskt ansvarig för rehabilitering är hennes främsta uppgifter att se till att förvaltningens arbetsterapeuter och fysioterapeuter har tydliga riktlinjer och rutiner att följa och att bevaka patientsäkerheten i förhållande till de lagar som styr arbetet med hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår också att genomföra kvalitetsuppföljningar och medverka i det systematiska kvalitetsarbetet.

Rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering innebär många kontakter, både med personal och patienter.

”Det är i dialog vi kan stödja varandra”

På frågan om vilka egenskaper som är viktiga för rollen som medicinskt ansvarig för rehabilitering lyfter Anna fram lyhördhet, positivitet och viljan att samarbeta. Och även om hon är den enda personen i organisationen som arbetar som medicinskt ansvarig för rehabilitering känner hon sig långt ifrån ensam.

­– Min tjänst innebär mycket kontakt med olika personer inom förvaltningen. Jag jobbar nära de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna och våra verksamhets- och enhetschefer. Jag har också mycket kontakt med arbets- och fysioterapeuterna ute i våra verksamheter. För mig är det goda samarbetet A och O, eftersom det är i dialog vi kan stödja varandra, säger Anna.

En förmån att ta del av patientens vardag

Att ha ett gott samarbete med personalen ute i verksamheterna menar Anna blir ännu viktigare de närmaste månaderna då efterdyningarna av covid-19 kommer.

– En av höstens utmaningar blir att möta upp rehabiliteringsbehovet för de som drabbats av coronavirussmittan. Personer som drabbats hårt av covid-19 har ofta en lång rehabiliteringsperiod framför sig. Det skapar ändrade förutsättningar för personalen eftersom de kommer att möta en variation av patienter med andra behov och ta del av deras rehabilitering under en längre tid än vanligt, säger Anna.

Just att få ta del av patienternas vardag och vara med och se individen i ett större sammanhang är en av de aspekter som Anna uppskattar mest med att jobba i en kommunal verksamhet.

– Rehabilitering inom kommunal verksamhet handlar till stor del om att hjälpa personer att bli mer självständiga i sin vardag. Det är såklart en uppgift som för med sig ett stort ansvar men det är också en fantastisk förmån att få vara en del av detta, avslutar Anna.