För Marina står de anhöriga i centrum

Sedan den 1 maj arbetar Marina Asplund som anhörigstrateg på vård- och omsorgsförvaltningen. Hennes uppgift är framför allt att synliggöra det stöd till anhöriga som erbjuds inom staden och att lyfta upp anhörigfrågor på agendan.

I Marinas roll som anhörigstrateg jobbar hon mycket med att ta fram långsiktiga strategier för hur anhörigstödet ska kunna utvecklas.

Marina har arbetat på vård- och omsorgsförvaltningen sedan juni 2018 då hon började som utvecklingsledare på avdelningen för kvalitet och utveckling. Med en bakgrund som undersköterska vidareutbildade hon sig till socionom och har efter examen hunnit med att jobba som enhetschef inom kommunal äldreomsorg i drygt 18 år med ansvar för att bland annat utveckla anhörigstöd. I Helsingborg är anhörigstödet främst inriktat på att hjälpa anhöriga att hitta rätt kontaktvägar och få råd och stöd om vilken hjälp de kan få.

Trots att hon är ny i sin roll på vård- och omsorgsförvaltningen är arbetsplatsen Maria Park välkänd för Marina, här jobbade hon några år som mentalskötare på den tiden Maria Park var ett mentalsjukhus.

– Det var kul att komma tillbaka, det är några år sedan jag jobbade här senast och då såg det ju lite annorlunda ut, säger Marina.

Viktigt att stödet matchar behoven

Anhörigstöd måste enligt lag finnas i alla kommuner men det är inte fastställt exakt vad det innebär, vilket betyder att det som erbjuds skiljer sig åt mellan olika kommuner.

– Jag jobbar mycket med att ge information om vår verksamhet, var man kan få hjälp och vad för hjälp man kan få, och att uppdatera den information som finns digitalt, berättar Marina.

För Marina är det viktigt att vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd ska matcha de behov som efterfrågas. En av Marinas första uppgifter är att kartlägga behovet och ta fram en riktlinje för hur anhörigstödet ska utvecklas, och bli en naturlig del i verksamheterna. Vilken hjälp vill de anhöriga ha och hur kan vi ge dem den är viktiga frågor att ha i åtanke.

– Just nu handlar mycket om äldreomsorgen och coronavirus, men det är viktigt att komma ihåg att anhörigskap ofta pågår under många år. Det kan först vara som förälder till ett barn med funktionsnedsättning för att senare handla om att stötta en partner eller förälder med kognitiv sjukdom, säger Marina.

I rollen ingår mycket kontakt med såväl anhöriga som föreningar, samarbetspartners och medarbetare på förvaltningen.

”Om den jag hjälper mår bra mår också jag bra”

Marina brinner för anhörigfrågor och trots att hon är ensam i sin roll har hon tätt samarbete med bland annat verksamhetsutvecklare, biståndshandläggare och träffpunktssamordnarna.

I sin roll vill Marina fokusera på att hitta en långsiktig strategi för att anhörigstödet ska bli synligare och mer välkänt, både inom förvaltningen och externt. Det ingår också att nätverka och omvärldsbevaka genom att knyta kontakter med olika samarbetspartners och föreningar.

En ständig utmaning är att nå ut. Genom bland annat samtalsgrupper och föreläsningar inom olika ämnen och via Helsingborgs stads webbplats och nyhetsbrev finns det möjlighet att få uppdaterad information. Via den digitala plattformen enbraplats.se finns också möjlighet att anonymt chatta med andra anhöriga för att få råd och stöd samt ta del av den senaste forskningen.

– Anhörigstöd är egentligen väldigt enkelt, men vi behöver förtydliga vad det är. Ett bra bemötande, och väl omhändertagna närstående räcker väldigt långt. Vi har sett i undersökningar att många anhöriga säger att om den de hjälper har det bra så mår de också bra – att göra vårt jobb bra är det bästa anhörigstödet, avslutar Marina.