Första spadtaget för nytt vårdboende i Rydebäck

Nu har det symboliska första spadtaget tagits för det nya vårdboendet Furillen i centrala Rydebäck. Boendet med flera unika egenskaper beräknas stå klart i september 2023, med 72 inflyttningsklara lägenheter.

Tisdagen den 15 februari vad dagen då spadarna sattes i jorden och med för att hålla i spadtagen var på bilden från vänster: My Rosell, vice ordförande och Peter Janson, ordförande i fastighetsnämnden. Lars Thunberg, ordförande, Christel Håkansson, andre vice ordförande och Beth Lundstedt Holmkvist, förste vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Maria Persson, affärschef på HA Bygg. Här byggs nu ett vårdboendet som redan kan ses som unikt.

– Kanske är det här Sveriges första, eller kanske till och med världens första pandemianpassade vårdboende, säger Peter Janson, ordförande i förvaltningsnämnden.

Det föll sig nämligen så att planeringen av vårdboendet i Rydebäck var i full gång när pandemin kom och som en följd ställde man om och tog sikte på att använda lärdomar från pandemin för att bygga ett så pandemisäkert boende som möjligt.

– Det här är unikt. Tajmningen var bra på det sättet att vi under byggprocessen kunde dra nytta av erfarenheter från pandemin och nu bygger vi ett ”coronasäkrat” boende, säger Lars Thunberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Exempel på denna pandemianpassning är extra breda korridorer, en speciell zon-indelning i byggnaden för att enklare kunna isolera avdelningar och att besöksrum utrustas med skyddsglas för säkra besöken från anhöriga under en eventuell pandemi.

Demensvänligt och miljömässigt hållbart

Boendet på ungefär 7 000 kvadratmeter kommer vara fem våningar högt med en stor takterrass, orangeri, spaavdelning, bastu, gym och ett solrum med strandkänsla. Materialet är valt med hänsyn till miljön och ett klimatsmart exempel är att byggnaden kan kylas ner under varma sommarmånader utan energikrävande kylanläggningar. Förutom pandemianpassning och miljötänk har fokus även varit på att skapa en demensvänlig miljö.

– Vi har förberett boendet för att passa personer med demenssjukdom. Vi utnyttjar modern teknik för att bygga ett demensvänligt boende. Det känns jättebra, säger Lars Thunberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Samverkan över gränserna

Under hela byggprocessen har samverkan mellan förvaltningarna och entreprenören varit en viktig pusselbit till att projektet nu fallit så väl ut.

– Det krävs en bra samverkan för att det ska bli så bra som möjligt och det här är ett fint exempel på det, menar Lars Thunberg.

Peter Janson, ordförande i förvaltningsnämnden håller med.

– Jag brukar säga att ju bättre samarbete vi har med kunden, desto bättre blir slutprodukten. Vi har upparbetat bra rutiner mellan förvaltningarna som varit till gagn för hela byggprojektet, säger Peter Janson.

För Maria Persson, affärschef på HA Bygg, är denna dag efterlängtad.

– Det är jättespännande. Vi har ju varit på en resa länge nu med hela projekteringen, så idag känns det skönt att vi är igång. Vi kommer att gjuta grunden redan denna vecka på fredag (läs den 18 februari).