Välkommen att diskutera framtidens boende på H22 invånarråd för äldre

Hur skulle ett hem för hela livet kunna se ut? Vad behövs för att skapa framtidens boende? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras vid nästa H22 invånarråd för äldre den 2 november.

Framtidens boende på H22 City Expo

Under H22 City Expo kommer vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med bland andra Helsingborgshem att ha en visningslägenhet på Drottninghög där du kan uppleva både befintlig välfärdsteknik och en del av den teknik och smarta lösningar som kommer att användas i framtiden. Lägenheten är uppbyggd och inredd för att möta framtidens utmaningar. Genom smarta lösningar, nytänkande design och innovativ teknik skapar vi ett hem för hela livet. Detta gör det också möjligt för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma och leva ett mer självständigt liv.

Många av lösningarna, tjänsterna och produkterna är framtagna efter behov från kunder, medarbetare och invånare i Helsingborgs stad och medarbetare. Invånarrådet är en del av detta arbete, och genom att delta har du möjlighet att påverka och bidra till H22 City Expo.

H22 invånarråd för äldre, tema framtidens boende

Datum: Tisdagen den 2 november
Tid: 9.30-11.30
Plats: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.
Anmäl dig senast den 28 oktober till Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se
Vi bjuder på fika, ange därför om du har någon allergi.

Invånarrådet riktar sig främst till dig som är 70 år eller äldre, men du är välkommen även om du inte fyllt 70 år.

På invånarrådet deltar kommunalråden Lars Thunberg och Michael Rosenberg som representanter för stadens politiker samt medarbetare från vård- och omsorgsförvaltningen och Helsingborgshem.

Mer information om H22 och invånarråd