Gemensam ledning ger ökad flexibilitet 

Från den 1 november kommer de två enheterna Pålsjö korttidsenhet och Villa Louise att ledas som en gemensam enhet. De totalt 66 platserna kommer att användas utifrån det behov som uppstår på ett mer flexibelt sätt.

Inriktningen kommer inte att ändras utan den gemensamma enheten har även i fortsättningen i uppdrag att tillgodose kunders och anhörigas behov av korttids- och avlösningsplatser. De nuvarande medarbetarna samlas under en och samma organisatoriska enhet med en gemensam ledning.

Vinsten med sammanslagningen blir ökad flexibilitet för våra kunder och anhöriga. Vi kan nu erbjuda totalt sett 66 platser oavsett behov. Förändringen görs utifrån att vi sett att behoven av både korttidsplatser samt avlösningsplatser har förändrats, och kan ändras ännu mer, över tid.

– Vi behöver redan nu se över hur vi kan använda våra resurser mer effektivt utifrån dagens och kommande behov, säger Tina Olofsson, verksamhetschef. Personalen kommer att arbeta med samma saker som tidigare.

Enhetscheferna kommer tillsammans med medarbetarna att utforma hur enheten ska arbeta framöver.