H22 invånarråd

Vi bjuder löpande in till invånarråd. Under invånarråden har du möjlighet att dela dina egna tankar och lära dig mer om vad som händer i staden just nu, kopplat till olika teman. Invånarråden är en del av arbetet inför sommarens H22 City Expo där vi berättar om hur Helsingborg tar till vara dina och andra invånares tankar och idéer.

Att jobba med invånarinvolvering, genom så kallade invånarråd, är jätteviktigt för oss. Vi vill tillsammans med dig som invånare hitta nya sätt för att förbättra livskvaliteten och skapa ett mer hållbart Helsingborg. Målet är att fler personer ska engagera sig i stadens utveckling.

Nästa invånarråd den 16 maj handlar om framtidens LSS-boende. På vilka sätt byggs och utvecklas LSS-boenden i Helsingborg? Hur tycker du att framtidens boende ska se ut? Vi är nyfikna på vilka behov som finns bland deltagare, boende, anhöriga och medarbetare inom LSS-verksamheten.

Anmäl dig senast den 10 maj till Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se

Välkommen till invånarråd på Helsingborg Arena!

Kommunalråden Lars Thunberg och Michael Rosenberg deltar som representanter för stadens politiker tillsammans med representanter från vård- och omsorgsförvaltningen.

H22 invånarråd för LSS-verksamheten, tema framtidens LSS-boende

Datum: Måndagen den 16 maj
Tid: 17.30-19.30
Plats: Helsingborg Arena.
Anmäl dig: Senast den 10 maj till Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00 eller kontaktcenter@helsingborg.se

Genomförda H22 invånarråd
  • 17 februari 2022: H22 invånarråd för äldre, tema vad händer på H22?
  • 2 november 2021: H22 invånarråd för äldre, tema framtidens boende
  • 18 maj 2021: H22 invånarråd för äldre, tema livskvalitet
  • 16 februari 2021: H22 invånarråd för äldre, tema digitalisering