H22 City Expo

Person som testare VR-glasögon
H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg under perioden 30 maj - 3 juli 2022. Då kommer Helsingborg att fyllas med konferenser, utställningar, invigningar med mera. Men den stora händelsen är att stan kommer att fyllas med härliga och kreativa människor som vill nåt! Välkommen!

Vad är H22 City Expo?

H22 City Expo är stadsmässan som lockar skarpa hjärnor från hela världen. Expot är en hållplats där vi sätter ljuset på allt som åstadkommits fram till 2022.

Läs mer om H22 City Expo.

Vård- och omsorgsförvaltningen under H22 City Expo

Självklart kommer vi att delta under expot! Läs mer om

Men, vad är då H22?

H22 är arbetssättet och resan fram till H22 City Expo och inte minst den fortsatta färden in i framtiden. Här tänker vi nytt, oavsett om det är hur vi jobbar eller vilka tjänster vi kommer att erbjuder i framtiden. En stor del i H22 är innovationsmetodiken som gett mängder av spännande lösningar som kommer att ge människorna i Helsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Alla är välkomna att bidra –  du också!

Genom H22 sätter vi människan i fokus genom att belysa välfärds- och stadsutveckling från tre perspektiv:

  • innovativa välfärds- och stadsutvecklingslösningar
  • livskvalitet – om livet i staden och livet mellan husen
  • city governance – om ledarskap och möjliggörande i framgångsrik stadsutveckling

H22 – The making of a Smarter City är Helsingborgs stora välfärdssatsning. Satsningen är ett initiativ av Helsingborgs stad och de kommunalt ägda bolagen.

Läs mer om H22 på helsingborg.se