Helsingborgs äldre har fått tycka till om äldreomsorgen

Helsingborgs vårdboenden har fått högre resultat i årets äldreundersökning av Socialstyrelsen än 2017 och speciellt Omsorg i Helsingborgs vårdboenden har tagit ett stort kliv framåt och ökat med 11 procentenheter. Där är fler hyresgäster nöjda med sina boenden än riket i snitt. Helsingborgs hemtjänst har tappat något, men den som utförs av Omsorg i Helsingborg rankas högre än riket.

Varje år får Sveriges äldre möjlighet att tycka till om landets äldreboenden och hemtjänst. Resultatet presenteras i Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen”. Förra året sjönk resultatet för Helsingborgs vårdboenden och flera åtgärder sattes in. Åtgärder som verkar ha börjat ge resultat.

– Verksamheterna har under året arbetat för att förbättra de delar som fick kritik och vi ser att det nu har börjat ge positiv effekt, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

I år är 79 % nöjda med stadens vårdboenden jämfört med 72 % förra året. De vårdboenden som enligt undersökningen har flest nöjda hyresgäster är kommunalt drivna Kungshult, Murteglet och Stattena men även Vardagas Lussebäcksgården har en stor andel nöjda hyresgäster. Samtidigt finns det några få enheter som ligger under rikssnittet.

– De flesta av Helsingborgs vårdboenden ligger över riket i snitt med nöjda hyresgäster, men sedan har vi några boenden där åtgärderna ännu inte har gett den effekt som vi hade önskat. Där får vi fortsätta med det påbörjade förbättringsarbetet och se över om det behövs ytterligare åtgärder, säger Annika Andersson.

På frågorna som handlar om mat, måltidssituationer och aktiviteter på vårdboende har resultatet förbättrats jämfört med 2017 och hyresgästerna är speciellt nöjda med sin utomhusmiljö. På den frågan svarar 73 % att de är nöjda i Helsingborg medan rikssnittet ligger på 66 %.

Hemvården i Helsingborg har generellt en stor andel nöjda kunder. De frågor som flest har gett positiva svar på är bland annat att de får bra bemötande från personalen, att de känner förtroende för personalen och att de i sammantaget är nöjda med sin hemvård.

Utifrån resultatet i Socialstyrelsens undersökning ska nu alla verksamheter analysera sitt resultat och ta fram åtgärdsplaner som bidrar till en ökad nöjdhet. Resultatet ska även förmedlas till hyresgästerna, hemvårdskunderna och deras anhöriga.

– Vi ser gärna att det förs en dialog med de äldre och deras anhöriga om vilka åtgärder som skulle göra dem mer nöjda, säger Annika Andersson.