Hemvårdskund blev liggande efter fall

Hemvårdskunden öppnar inte dörren vid det dagliga besöket. Ett par timmar senare hittar hemvårdspersonal kunden liggandes på golvet i sitt hem. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelsen till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

När hemvårdspersonalen kom på sitt dagliga besök öppnade kunden inte dörren. Vid överrapporteringen till nästa skift, cirka en kvart senare, informerade koordinatorn berörd personal att hen skulle besöka kunden och ta med sig nyckel för att öppna dörren. Personalen uppfattade inte att besöket behövde ske direkt vilket fick till följd att ett besök skedde cirka fem timmar senare.

I utredningen av det inträffade framkommer det att kommunikationen och överrapporteringen inte varit tillräckligt tydlig eftersom berörd personal inte uppfattat att besöket skulle ske direkt.

–          Här har vi tyvärr brustit – vi strävar hela tiden efter att våra kunder ska känna sig trygga med den omsorg vi utför. Vi har sett att personalen känner till rutinen och vet hur de ska agera när kunden inte öppnar dörren. Denna gång är det kommunikationen människor emellan som har brustit och lett till denna olyckliga situation, säger Eric Semb, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.