Hilda ser till så att LOV-systemen fungerar smidigt

Under hösten 2021 implementerades ett valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemvården, hemsjukvården och LSS i Helsingborgs stad. I samband med detta inrättade vård- och omsorgsförvaltningen en samordningsfunktion, LOV-samordnare, för att se till så att LOV-systemen fungerar så smidigt som möjligt för både kunder och leverantörer.

När Hilda, som närmast kommer från Helsingborg kontaktcenter där hon varit sedan 2014, såg tjänsten som LOV-samordnare sökte hon den direkt.

− När jag såg att en helt ny tjänst låg ute där en kunde vara spindeln i nätet och som jag skulle kunna få forma själv, hoppade jag på chansen direkt. Att komma till vård- och omsorgsförvaltningen som står på en sådan gedigen grund och få utveckla och forma en ny viktig tjänst med ganska så fria tyglar lockade extremt mycket. I och med att jag inte ersätter någon blir det ju än mer spännande för då får jag ju komma på själv vad som behöver göras. Eller själv och själv, jag är faktiskt beroende av många runtomkring mig och det är också väldigt roligt. Det blir aldrig ensamt eller tråkigt för jag arbetar med så många olika verksamheter och människor inom vård och omsorg som berörs av LOV.

Kunderna får själva välja

LOV-samordnaren ser till så att det är lika för alla, både för den kommunala delen och för de privata aktörerna och ser till så att kunderna får information om valfrihetssystemet och vilka godkända utförare de kan välja mellan.

− Det är viktigt att det bygger på samma principer när en väljer ny leverantör. LOV-samordnaren ska ha ett helikopterperspektiv för alla tre benen, hemvård, hemservice och LSS. På så sätt kan vi fortsätta att arbeta och förbättra, förtydliga och effektivisera vårdvalet i staden. Det är speciellt viktigt att ha en övergripande syn på systemet i mötet med kunden, när denne till exempel ska välja leverantör eller om de vill byta leverantör så att vi kan ge bästa möjliga stöd. Det märks att det hjälper och det är roligt att jag faktiskt har kunnat göra nytta på den här relativt korta tiden. Det är ju en härlig känsla att vara behövd.

Efter personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan i Kristianstad har Hilda arbetat med långtidsarbetssökande, bemanning, rekrytering och senast på Kontaktcenter här i Helsingborg.

− Jag är egentligen beteendevetare i grunden och det har jag ju säkert lite nytta av när jag för dialog med personer runt omkring mig, men jag jobbar mycket hellre med människor än studerar de, säger Hilda och skrattar.

En tjänst i ständig utveckling

Arbetet är i full gång och Hilda ser en spännande framtid med många intressanta utmaningar.

− Det var många som hade väntat på LOV-samordnaren så det fanns mycket att göra direkt. Det roligaste just nu är att se till att alla är med på samma bana. Det är nog också en av de största utmaningarna, för vi är många anställda och det rör så många olika enheter och ämnen. Då är det också så skönt att det är många som har jobbat här länge som en kan bolla med. De här verksamheterna är i ständig förändring och planen är ju att vi ska utveckla och se till att få in fler LOV-verksamheter. Det hade varit jättekul. Speciellt tänker jag inom hemvården och LSS-verksamheten där vi inte riktigt har lika många som inom hemservice än. Men det kommer, det händer saker hela tiden så framtiden är väldigt spännande, säger Hilda och ler.

Vad är Lagen om valfrihetssystem (LOV)?

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.