Hon är Helsingborgs stads första chefstrainee


Rebecka Karlberg är ett av de elva unga löften som deltar i Familjen Helsingborgs traineeprogram under 2018-2019. På vård- och omsorgsförvaltningen ska hon nu drillas i uppgiften att arbeta som chef.

Med en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och erfarenheter från både äldreomsorg och LSS i bagaget sökte Rebecka 25 år till Familjen Helsingborgs traineeprogram. Efter flera uttagningsprocesser och intervjuer valdes Rebecka ut till att axla en ny tjänst i traineeprogrammet placerad på vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

– Min roll är att arbeta som den första chefstraineen i programmet, en kul utmaning för mig. Jag hoppas på att få de verktyg jag behöver för att kunna stå på egna ben när jag är färdig, säger Rebecka Karlberg.

Initiativet till att ta in en chefsaspirant är välkommet. Ingrid Bergh, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen, fungerar som chef för Rebecka under traineetiden. Hon ser positivt på att få tillgång till en trainee som kan ge nya perspektiv.

– Rebecka tar sig an vår organisation med nya, unga, kloka ögon. Hon ser helt enkelt saker som vi inte ser, säger Ingrid Bergh.

Rebecka ska ägna en del av tiden inne på förvaltningen med att sammanställa verksamhetens krishanteringsplan och skapa en presentation om framtidens välfärd och dess utmaningar. Men mest tid spenderar hon inledningsvis ute på Boklidens vårdboende i Mörarp. Där har Rebecka fått i uppgift att förbättra frisknärvaron bland personalen. Ett bra upplägg enligt Rebecka.

– Jag ser stora fördelar med att både vara ute i verksamheten och samtidigt se hur förvaltningen styrs inifrån. Med det kan jag skapa förståelse mellan ledningen och de som bor och arbetar ute i verksamheten.

Intresse för paraidrott

Att Rebeckas chefsambitioner hamnade inom vård och omsorg är ingen slump. Genom sitt stora idrottsintresse kom hon i kontakt med paraidrott där hon nu ägnar fritiden åt att vara ledare. Det har gett henne en förståelse för hur personer med funktionsnedsättning fungerar.

– Att jobba med paraidrott är bland det roligaste jag har gjort. Jag har själv spelat i lagidrott, men det här är helt annorlunda där minsta lilla framsteg innebär så stor glädje. Att få se en persons utveckling med att först inte kunna passa en boll till att sedan klara av att skjuta rakt i mål, det är ren glädje.

I arbetet på vård- och omsorgsförvaltningen kan Rebecka fortsätta påverka människors vardag till det bättre. Hon brinner för att få alla att trivas och må bra i vilken situation de än befinner sig. I december 2019 avslutas programmet och då är Rebecka förhoppningsvis redo att på egna ben träda in som chef i verksamheten.

Chefstraineen Rebecka Karlberg tillsammans med Ingrid Bergh, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen. En ung talang som möter sin förebild inom chefsyrket.