Humana får fortsätta bedriva vård och omsorg under utredningstiden

Förvaltningsrätten Stockholm beslutade den 7 februari att Humana Assistans AB får inhibition, det vill säga att IVO:s beslut om att Humana ska avveckla sin verksamhet inte gäller i avvaktan på att domstolen avgör målet slutligt eller bestämmer något annat. Humana kan därmed fortsätta driva verksamhet under tiden förvaltningsrätten utreder ärendet.

– Beslutet betyder att verksamheten kommer att fortsätta som vanligt. Våra insatsbeslut påverkas inte och inte heller kundernas val av utförare av personlig assistans, säger Mikael Håkansson Mannsdorff, myndighetschef vård och omsorgsförvaltningen.

Läs hela beslutet Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd på förvaltningsrättens webbplats.