Hyresgäst blev kvar i sängen

En hyresgäst på ett vårdboende för äldre fick hjälp att lägga sig för att vila på eftermiddagen och fick inte sina insatser som planerat förrän morgonen därpå. Då händelsen inte överensstämmer med varken förvaltningens värdegrunder eller socialtjänstlagen gör vård- och omsorgsförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah om allvarligt missförhållande.

Konsekvenserna är att hyresgästen har fått dåligt bemötande och att hen inte känner sig trygg på boendet.

– Det är mycket olyckligt att en hyresgäst inte får den hjälp hen behöver när hen behöver den, säger Sandra Bengtsson, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen. Det är viktigt att vi har ett bemötande och rutiner som gör att man känner sig trygg.

Verksamheten tar händelsen på stort allvar och har anlitat en beteendevetare för att löpande arbeta med personalen kring uppdrag, bemötande och kundens rätt till självbestämmande.