I Cassandras innovation står människan i centrum

2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. För att nå dit behöver vi andra sätt att tänka, smartare teknik och nya lösningar och tjänster. På vård- och omsorgsförvaltningen handlar innovation om att hitta nya arbetssätt och metoder för att skapa livskvalitet i vardagen. Alltid med människan i centrum.

Cassandra Holmquist jobbar som undersköterska på vård- och omsorgsförvaltningen.

Trots att många av våra yrkesroller är traditionella är det viktigt att våga tänka nytt och gå utanför boxen. För oss handlar innovation alltid om att människan ska stå i centrum. Längs vägen ska vi tänka, utforska, utveckla, testa och göra.

Ett exempel på detta är det nya bokningssystem för Skype-samtal för närstående och hyresgäster på Elineparks vårdboende. Idén kom från det behov som uppstod när hyresgästerna inte längre fick ta emot besökare.

Cassandra Holmquist jobbar som undersköterska på Elinepark och märkte av en ökad oro och frustration från närstående efter att det infördes ett totalt besöksförbud på alla vårdboenden.

– Det var många närstående som hörde av sig via telefon och ville prata med hyresgästerna. Många kände en oro för sina närstående och ville försäkra sig om att de mådde bra när de inte kunde få besök. Eftersom våra hyresgäster inte har egna telefoner var det många närstående som ringde till oss i personalen och det var svårt att hitta tid för alla hyresgäster att få prata med sin närstående, berättar Cassandra.

Bokningsbara videosamtal blev lösningen

För att lösa problemet och minska oron startade hon ett Skype-konto dit närstående kunde ringa. Det blev en populär lösning, men snart uppstod samma problem som med telefonsamtalen och det blev svårt att hantera.

Cassandra tog med sig problemet hem till sin sambo och tillsammans kom de fram till lösningen – en webbplats med ett enkelt bokningssystem där närstående kan boka in sig för att prata med hyresgästerna

– Jag ringde till min chef Raija och berättade vad jag hade kommit på. Hon tyckte det var en jättebra idé och kontaktade genast avdelningen för välfärdsteknik och digitalisering på förvaltningen. De var också positiva och deras första fråga var om vi kunde ha det klart före påsk!

På mindre än en vecka var bokningsplattformen www.anhörigmöte.se på plats, och under påskhelgen fick närstående och hyresgäster på Elinepark testa systemet. Nu är personalen snabbutbildade för att ha koll på tekniken och allt är på plats för videosamtal enligt bokningssystemet.

– Vi har mellan sex och åtta bokningsbara tider per dag, beroende på andra aktiviteter. Än så länge fungerar det hur bra som helst, vi har inte haft några problem alls. Både närstående och hyresgäster är nöjda och tycker detta är ett jättebra sätt att hålla kontakten när det inte går att ses fysiskt, säger Cassandra.

En enkel idé som gör stor skillnad

Än så länge finns bokningssystemet bara på Elineparks vårdboende men det finns planer på att utveckla det för användning på alla stadens vårdboenden och kanske även sprida det till andra kommuner.

– Jag är väldigt stolt över min idé och peppad att fortsätta utvecklingen. Det är en häftig känsla att få så mycket positiv feedback och känna att man verkligen gör skillnad. Jag är ju bara en vanlig människa, och verkligen ingen IT-specialist, men ibland är det den enkla lösningen som gör stor skillnad, menar Cassandra.

Att hon fått så mycket positiv respons från sina kollegor, chef och förvaltningen har gjort henne ännu mer inspirerad att fortsätta tänka innovation och nya lösningar.

– Jag tänker redan nu på vad det finns för andra områden som kan behöva liknande lösningar – kanske kan detta användas i hemvården också? avslutar hon.

Elinepark är det temporära boende där hyresgästerna från vårdboendet Elinebo bor medan det renoveras. Inflyttning tillbaka till Elinebo pågår just nu.