Idag startar VIDA – vårdinnovativa dagarna

VIDA
Äntligen är det dags! Idag samlas drygt 700 personer för att under två dagar få lyssna till Sveriges ledande experter inom vård och omsorg. Efter konferensen kommer runt 50 personer att jobba vidare i en två dagar lång innovationssprint. Då är fokus på att titta närmare på de utmaningar, behov och problem som konferensdeltagarna har skickat in.

Med en inspirerande lista av talare finns det både föreläsningar, workshops och studiebesök. Programmet innehåller något för både de som arbetar inom äldreomsorg och de inom funktionsstödsområdet och deltagarna kommer från hela Sverige.

– Idag är vi stolta och glada över att vara igång, säger Daniela Fernández, marknad- och kommunikationschef. Mitt team har jobbat hårt för att få till en konferens utöver det vanliga. Vi tror vi lyckats skapa ett program där alla kan få nya kunskaper, idéer och insikter.

Följ gärna våra sociala kanaler för mer information från dagarna:

Facebook

Instagram 

LinkedIn