Idéer för en bättre framtid

Innovationssprinten - en del av VIDA, som arrangerades den 15-16 juni är nu till ända. Personal från olika delar av vård och omsorgsbranschen fick ta del av metodik, coaching och inspiration för att undersöka vilka behov och problem som finns i verklighetens vård och omsorg.

Vinnare värdefullhet och genomförbarhet. Meklit Hailu, Pornphikul Samboon, Emily Lumbayon, Diba Hamed, Sara Burström.

Deltagarna delades upp i team och under första dagen fick de identifiera behov och göra en problemformulering som teamet sedan funderade kring. De fortsatte sedan att arbeta med denna idé under hela sprinten.

Deltagarna arbetade med två metodgenomgångar; en i olika verktyg för att bygga insikt och en i hur man jobbar med idéutveckling och kreativitet tillsammans med coacher från Region Skåne och VOFs innovationsteam.

Dag två fortsatte teamen att arbeta med idéer och dessa kom att bli konkreta koncept. De fick fler verktyg att arbeta med t.ex. metodstöd i konceptualisering (det vill säga hur man formulerar en idé till ett konkret förslag). Och så fick de dessutom lära sig att pitcha som proffs.

Det avslutades med att alla team pitchade sina koncept för en jury och vinnare utsågs i fyra kategorier; innovationshöjd, värdefullhet, genomförbarhet och pitch.

Vinnare innovationshöjd: Team nummer 8 som behandlade problemet: ”Hur kan vi göra våra kunder och anhöriga delaktiga i synpunkter och klagomål” (ESTE-appen). Lösningen är en lättillgänglig app man kan ha på sin platta eller telefon där man kan ge både ris och ros. Tanken är att appen kan skapa delaktighet, kunderna (och deras anhöriga) kan föra sin egen talan, den är lättillgänglig, man behöver inte gå igenom en massa formulär och långa administrativa ledtider (det minskar också medarbetarnas pappersarbete) och kunderna känner sig sedda och hörda. Detta kan spara tid, minska stress (och därmed sjukskrivningar), det innebär säker dokumentation, det är miljövänligt och framtidsutvecklande.

Vinnare värdefullhet: Team nummer 4 som behandlade problemet: ”Trygghet, livskvalitet och välbefinnande” ute i verksamheterna. Ett sammanfattande citat från pitchen: ”Det som är riktigt märkligt är att när jag söker jobb är utbildning så viktigt. Kompetens, gärna någon specialisering, datakunskap, intressen. Men när jag ska ersättas, då kan vem som helst gå in på min plats.”

Vinnare genomförbarhet: Team nummer 4 och team nummer 8.

Vinnare pitch: Team nummer 7 som behandlade problemet: ”Hur ska vi få ungdomar att välja vård och omsorg som sitt yrke”. Lösningen kallade teamet ”88:an.” Lösningen de kom fram till var att erbjuda sommarpraktik i 8 dagar på lovet mellan 8an och 9an där de får lön, mentorskap, inspiration och inblick i vårdarbetet.

Människor i fokus

Tydligt på årets sprint är att fokus runt om i verksamheterna ligger på människor. Genom innovationssprinten slås en massa kloka huvuden ihop och perspektiv från alla slags yrkesgrupper samlas och idéer får stötas och blötas genom än det ena och än det andra filtret. Det är en unik chans att få ett samlat perspektiv på vad som är problem inom dagens vård och omsorg. Det finns inte tid att vänta på att framtidens problem ska dyka upp, de är redan här, och det behövs lösningar nu.

Förra året resulterade innovationssprinten i en av VOFs senaste innovationer, Multiknappen (läs mer om Multiknappen: Multiknappen ger information i olika format – Innovation i Helsingborg). Det känns inte som en skräll om något liknande skulle kunna framträda i efterdyningarna av årets sprint. Tack alla deltagare, och välkomna tillbaka nästa år!

Sammanfattning årets team:

Team 1: Daglig verksamhet 2.0 – Ökad delaktighet genom längre öppettider

Team 2: Vi vill gärna komma tillbaka – att få tillbaka vikarier och personal till vården

Team 3: Servicepoolen – en app där man kan beställa praktiska och sociala tjänster

Team 4: Livskvalitet – Trygghet, livskvalitet och välbefinnande

Team 5: Reklamfilm för att öka intresset för att jobba inom äldreomsorgen

Team 6: Tydliga roller och frigöra tid – Förtydliga roller på arbetsplatsen

Team 7: 88:an – Hur ska vi få ungdomar att välja vård och omsorg som sitt yrke

Team 8: ESTE-appen – Hur kan vi göra våra kunder och anhöriga delaktiga i synpunkter och klagomål