Incident där deltagare brännskadat sig själv lex Sarah-anmäls

En deltagare på en daglig verksamhet satte fyr på delar av sitt hår och fick en mindre brännskada. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det inträffade och har beslutat att anmäla händelsen enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen inträffade när en deltagare på en av stadens dagliga verksamheter lyckades få tag på en tändare och satte fyr på delar av sitt hår. Lite av håret brändes bort och deltagaren fick en mindre brännskada i form av rodnad och en liten brännblåsa på huvudet. Deltagaren verkade inte ha fått ont av det inträffade.

Det inträffade kunde ske eftersom dörren till köket var öppen trots att den ska vara låst samt att det vid tillfället fanns en tändare på bordet i köket. Verksamheten har brustit i sitt arbete med riskanalyser där de identifierar olika risker på den dagliga verksamheten.

– Vi beklagar naturligtvis det som har inträffat. Händelsen visar tydligt på att något som är så lätt att glömma som att låsa en dörr kan få så allvarliga konsekvenser och det får bara inte ske. Vi jobbar såklart hela tiden med att våra deltagare ska vara trygga i den verksamhet vi bedriver säger Marie Strömberg, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen, bland annat sitter det en påminnelse på köksdörren om att dörren alltid ska hållas låst, tändare ska förvaras inlåst och det är inplanerat en individuell riskanalys kring berörd deltagare.