Innovationsledaren Gentijana blickar framåt: ”Vi behöver hitta lösningar på framtidens utmaningar redan idag.”

Framöver står vi inför stora utmaningar. Färre ska ta hand om fler, klimatomställningar behöver göras och rätt kompetens behöver rekryteras samtidigt som en mer individbaserad vård behöver tillgodoses. Och där, mitt i stormen, står Gentijana Dobraj Nygren och de andra innovationsledarna. De ser till att staden och förvaltningarna ökar innovationstakten för att säkerställa att vi gör rätt saker för att lösa framtidens utmaningar.

Som innovationsledare använder man olika metoder och verktyg för att driva innovation, inspirera och stötta förvaltningarna i innovations- och förändringsprojekt samt säkerställa att de implementeras på rätt sätt.

– Jag har det övergripande ansvaret för innovationsstrategin och att sammanställa, mäta och synliggöra förvaltningens innovationsinitiativ, vilket görs i samråd med innovationsrådet och ledningsgruppen. Min roll innebär också att hitta nya samverkansformer och prata till ledningsgrupper och verksamheter om innovationsarbetet och dess syfte och tillvägagångssätt, säger Gentijana.

Familjen inspirerade till arbete inom vård och omsorg

Gentijana började banan med att läsa internationell rätt och ledarskap och organisation. Innan hon började på vård-och omsorgsförvaltningen jobbade hon på Sveriges domstolar i tolv år. Åtta av dem med utvecklings- och förändringsarbete.

– Där fanns det mycket att lära och jag arbetade mycket med olika sorters utvecklingsprojekt. Jag valde att byta bransch då jag kände att jag inom staden och förvaltningen i större utsträckning kunde äga hela processen och jobba med projekten från behov fram till eventuell lösning. Jag har också en personlig koppling till vård och omsorg som gör att mitt hjärta dunkar lite extra för denna bransch.

Spännande utmaningar i staden

Tillsammans med flera andra innovationsledare deltar Gentijana i olika stadsgemensamma projekt där man utgår från stadens utmaningar. Ett sådant projekt är till exempel Transparenta transporter där man med bland annat stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen och Trafikverket samarbetar kring frågan om man genom en digital plattform för leveranser kan skapa förutsättningar för ökad samlastning. Det övergripande målet för projektet är att antalet leveranser ska minska och att beställningsprocessen ska bli mätbar, enklare och effektivare.

– Att företräda organisationen på olika sätt, både inom staden men även gentemot externa intressenter är spännande. Ingen dag är den andra lik. Det gäller att bygga broar och hitta olika vägar för att ta sig framåt. I kölvattnet av H22 har staden en tydlig inriktning; vi ska öka innovationstakten och på så sätt erbjuda en god välfärd. Då behöver vi samverka och vara modiga att testa nytt. Det är innovation på kartan hela vägen. Tillsammans har vi en plattform med stort mandat där hela innovationsteamet jobbar nära stadens ledning och politik. Jag styr upp, följer upp, analyserar och redogör för förvaltningens väg mot att bidra till att bli en av Europas mest innovativa städer, förklarar Gentijana.

En förvaltning i framkant

Helsingborg och vård- och omsorgsförvaltningen jobbar för en smartare, mer hållbar och omtänksam stad där innovation är en del av lösningen. Under hösten har Gentijana tillsammans med innovationsteamet tagit fram en innovationsstrategi för hur förvaltningens medarbetare på ett enkelt sätt vet hur de ska gå tillväga från ett behov eller en idé till att testa den i en verklig situation. Innovationsteamet jobbar just nu intensivt med att få in nya behov och idéer för att testa sin nya process och förfina den längs med vägen.

– Vi vill jobba på ett mer systematiskt sätt för att säkerställa att vi gör rätt saker. Vi jobbar i sprintbaserade faser och tar beslut utifrån de insikter och lärdomar vi får i de olika faserna för att inte behöva basera besluten på endast intuition. Dessutom planerar vi och utför aktiviteter för att nå ut till verksamheterna för att få de att komma in med behov och utmaningar de har i sin vardag, som vi kan hitta innovativa lösningar på, säger Gentijana.

Gentijana kommer till sommaren att gå på föräldraledighet. Under tiden kommer Sanna Melling, idag forsknings/utvecklingsledare på SLF, att gå in som vikarie.

Sanna Melling.