Internationella teckenspråksdagen

I helgen uppmärksammade vi Internationella teckenspråksdagen! Dagen firas 23 september och är starten på Internationella dövveckan som sätter fokus på döva och dövas rättigheter. Temat för i år är “en värld där alla döva människor kan teckna överallt”.

Tre glada medarbetare i solsken och grönska
Stödpedagogerna Annica Petersson från DV Navigator, Sara Ahlstrand från Kometgatans LSS-boende och Jenny Nordqvist från dagliga verksamheten Öresundsboden leder kurserna i TAKK (Tecken som Kompletterande Kommunikation).

På vård- och omsorgsförvaltningen jobbar vi kontinuerligt med att utbilda medarbetare i teckenspråk. Flera av våra medarbetare gick kurs i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) i våras. Under hösten fortsätter stödpedagogerna Annika, Jenny och Sara med grund- och fortsättningskurser i teckenspråk för medarbetare i Helsingborg.