Intresset att bli språkombud större än någonsin

Att kunna prata och förstå svenska har stor betydelse för både arbetslivet och samhället i stort, för exempelvis integration, jämlikhet och delaktighet. I dag finns det ett antal språkombud inom förvaltningen men fler behövs.

Diplomutdelning efter genomförd utbildning.

Det sista utbildningstillfället för terminen för de medarbetare från förvaltningen som läser till språkombud har precis varit. Och just nu är intresset större än någonsin. Susanne Lyckander leder utbildningen av nya språkombud i förvaltningen.

– Det har varit ett härligt gäng som gått utbildningen i år. Tidigare har vi bara varit en handfull och nu är vi uppe i ca 18 anmälda. Vi haft fyra utbildningstillfällen och har använt det som kallas för blandat lärande. Deltagarna har bland annat fått läsa texter, de har fått göra webbutbildningar, deltagit i diskussionsgrupper, gjort praktiska inslag och haft lektioner i sal. Vi har haft roligt tillsammans och varit noga med att ge tid till reflektion. De får diplom när de gjort alla uppdragen och uppdragen är alltid signerade av respektive chef.

Susanne Lyckander, vårdlärare och språkombudsutbildare.

En trygg omgivning låter språket växa

Det är cheferna i verksamheterna som väljer ut vilka som får ta del av utbildningen men språk och kommunikation är alla medarbetares ansvar. En trygg och tillåtande omgivning med kollegor som redan behärskar språket är avgörande för någon ska kunna utveckla ett nytt språk.

– Man har sett genom att låta språket växa och utvecklas till ett gemensamt språk så känner sig människor trygga på arbetsplatsen. Det behövs inte alltid så mycket, men det behövs att någon har det som sitt uppdrag. Det är inte bara att integrera utan vi måste inkludera människor också. I våra verksamheter är det ofta olika kulturer som möts på olika sätt och det gäller att hitta gemensamma former för det hela. Det gör att man trivs bättre på jobbet och det skapas en bättre ”vi-känsla”, säger Susanne.

Det är inte tvunget att ha svenska som sitt modersmål för att gå på utbildningen men man måste ändå ha en god kommunikation, dels på svenska men också på andra sätt. Inom vårdyrket används ju kommunikation på en mängd olika sätt hela tiden. Det kan vara hur man använder kroppsspråk, miner, ord, tonläge och hur man uttrycker sig skriftligt. Det är viktigt att vi alla kan göra oss förstådda. Det är för att få en säker vård.

Det är viktigt att skratta tillsammans

De nyutexaminerade går nu ut i verksamheterna och deltagarna är optimistiska. Karolin, Ann-Catrin och Kajsa är tre av de nya språkombuden.

– Det är viktigt att förenkla språket och lägga det på en nivå så att alla kan förstå. Det kan vara lite svårt ibland att adressera problem med språket men med utbildningen känns det som att man har kompetensen att ta upp språkfrågorna. Vi har en annan ingång som språkombud och kan hjälpa till lite bättre. Det känns som att vi kommer att göra mycket nytta på våra arbetsplatser. Och så avslutar de med en uppmaning. Det är viktigt att tillåta sig själva att skratta tillsammans. Den lilla dråpligheten som kan uppstå skapar en tillåtande arbetsplats.

Lunch efter sista kurstillfället på Parapeten.

Bakgrund, vad gör ett språkombud?

Språkombudens främsta uppgift är att stödja sina kollegor i deras språkutveckling. De får genom utbildningen metoder och verktyg. Några språkombudens uppgifter är att:

  • Utveckla språkstöd – det handlar om att förklara och skapa förståelse, ibland på andra sätt än med ord och text, till exempel med kroppsspråk eller bilder. Det behövs inte alltid en tolk för att göra sig förstådd.
  • Försöka få alla att använda klarspråk i text och tal. De språkkulturer som kan skapas på enheterna ska inte göra det svårare för våra kunder att förstå vad vi menar.
  • Språkstöd i samtal med invånare, kollegor och arbetsgivare – språkombudet stöttar nya kollegor i samarbetet med arbetsgivare, men jobbar även med arbetsgivarna för att stötta kunderna. När kunskaperna i svenska är för små blir det krockar på arbetsplatsen.
  • Skapa öppenhet kring sakfrågor – alla ska prata öppet så att andra förstår och på så sätt lära och stötta varandra. Det handlar om att ha ett tillåtande och uppmuntrande förhållningsätt.