Jenny är telefonrösten som bemöter kunder och medarbetare

I en korridor högst upp på Maria Park sitter medarbetarna på förvaltningens ekonomiavdelning. Det är inte så många som rent fysiskt har vägarna förbi och känslan är att det råder ett stilla lugn i korridoren. Men skenet av den lugna korridoren bedrar. Här utspelas mer drama än man kan tänka sig.

Jenny Lundqvist är ekonomiassistent på beställnings- och avgiftskansliet. Hon är en av tre handläggare som tar emot telefonsamtal från kunder och medarbetare gällande avgifter för vårdboende, hemvård och hemsjukvård. Samtalen är minst sagt varierande och jobbet blir på det viset både mer och mindre dramatiskt. Hon får varje dag ta del av människors livsberättelser och bemöter kunder som visar både sorg, ilska och tacksamhet.

– Det är livsöden vi kommer i kontakt med. Det är förändringar i folks tillvaro som gör att de kontaktar oss. Vi svarar på frågor kopplade till ekonomi, men jag ser det som att det ofta kan handla om en personlig omställning lika väl som det är en ekonomisk, säger Jenny.

Varje vardag mellan klockan tio och tolv är telefonslussen öppen och samtalen kommer in i en strid ström. I ett samtal hjälper Jenny någon att hantera fakturor efter att någon som gått bort. I ett annat ringer en sambo som har funderingar efter att livskamraten flyttat in på ett vårdboende. I ett tredje kan det vara en yngre person som efter en olycka behöver tillfällig hjälp i hemmet och har frågor kring avgifterna. Vissa samtal är mer utmanande än andra.

– Det har hänt att jag behövt stänga telefonen ett tag. Om någon är arg och beter sig illa i ett samtal, behöver jag kunna släppa det för att andas och vara professionell vid nästkommande samtal. Vid de tillfällena är det skönt att ha kollegor som man kan bolla med, som har förståelse och vet precis hur ett samtal kan vara.

Stor omställning med nya avgifter

Under 2020 höjdes förvaltningens avgifter för omsorg och hemsjukvård efter att ha legat på samma nivå sedan 2005. Det skapade så klart reaktioner och längst fram i bräschen för att bemöta denna förändring fanns Jenny och hennes kollegor.

– Det har varit en jätteresa med de höjda avgifterna. Att ta hand om reaktionerna och den ökade mängden samtal som det innebar. Jag skulle säga att vi är mästare på att förklara hur våra system fungerar för våra kunder. Ibland har vi känt oss ganska ensamma som fått förklara mycket och fått stå pall när det stormar, berättar Jenny.

Jenny, som är med i ett nätverk med ekonomiassistenter i andra skånska kommuner, har länge insett att vi haft förhållandevis låga avgifter och tycker att höjningen var befogad. Något som förenklat bemötandet. Med de höjda avgifterna har vi också fått upp ögonen för våra insatser på ett nytt sätt, menar Jenny som gärna lyfter hemsjukvården för deras arbete. Tidigare betalade man ingen avgift för hemsjukvården om man hade omsorg. Med de nya avgifterna så gör man det. Likaså finns nu även alltid en summa för hjälpmedeloavsett andra insatser. Det är både ett nytt arbetssätt och nytt sätt att tänka.

– Vi har verkligen gjort den här resan tillsammans med hemsjukvårdspersonalen. Att sätta en prislapp på deras arbete har också gjort att deras insatser värderas på ett nytt och bättre sätt. Det är jag glad att vi har vi blivit så mycket bättre på, att värdera arbetsinsatserna, säger Jenny.

Jenny är rösten som varje dag bemöter kunder och medarbetare per telefon.

Från djurskötare till mästare i bemötande

Jennys personliga livsresa är lite av en brokig historia. Som ung utbildade hon sig till djurskötare och hade vid en tid hand om en besättning på 112 mjölkkor.

– Mina föräldrar hade åkeri under min uppväxt, där jag också jobbat. Men jag har alltid älskat både djur och natur och valde att utbilda mig till djurskötare där jag bland annat tog hand om kor. Efter den karriären startade jag en egen barnvagnsbutik. Det var så jag hittade till ekonomin, genom att driva eget företag.

Jenny har nu jobbat på vård- och omsorgsförvaltningen sedan 2014 och är nöjd med sitt karriärval. Ett val som hon menar har påverkat henne på ett personligt plan genom att ständigt få ta del av människors livsöden.

– Med det här jobbet har jag fått en annan syn på livet. Jag har hört så många livsberättelser att jag faktiskt nu värdesätter mitt eget liv på ett nytt sätt.

Just nu är det är försommartid och snart vankas det semester. För Jennys del känner hon att vi nu äntligen är i hamn sedan beslutet att höja avgifterna kom. Fakturorna som gick ut i maj 2021 blev lite av en milstolpe då avgifterna dessutom kom helt i fas med 2021 års inkomster. Det har som sagt varit en resa och stor omställning som Jenny och hennes kollegor nu kan göra ett ”bokslut” kring.

Förutom kundkontakt ingår det en del administration och pappershantering i jobbet. Jenny och hennes kollegor hanterar varje år mängder med fakturor och inkomstblanketter.