Jenny hittade rätt som biståndshandläggare


Jenny Persson hade arbetat som undersköterska på både vårdboende, sjukhus och inom hemvården när hon valde att vidareutbilda sig till socionom. Idag arbetar hon som biståndshandläggare och utreder och beslutar om vilket typ av stöd som sökande har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det kan handla om hemvård eller en plats på vårdboende.

– Jag har alltid tyckt om att studera och valde socionomprogrammet eftersom det är en bred utbildning där man får jobba med människor. Efter utbildningen fick jag jobb på vård- och omsorgsförvaltningen. Först sommarjobb, sedan vikariat och därefter en fast anställning som biståndshandläggare, berättar Jenny.

Att det blev just biståndshandläggare är ingen slump.

– Jag har alltid tyckt om att jobba med människor och jag trivdes bra att jobba med äldre i mitt arbete som undersköterska. Ända sedan jag började som undersköterska har jag varit intresserad av att bli biståndshandläggare. Idag kan jag se en fördel med att ha jobbat både på vårdboende och i hemvården, säger hon.

Omväxlande och flexibelt

Jenny utreder och fattar beslut om bland annat vårdboende, anhörigstöd samt olika typer av stöd i hemmet som till exempel hemvård. Jobbet som biståndshandläggare erbjuder mycket kontakt med andra människor och en betydande del av hennes arbete handlar om att göra hembesök.

– Under hembesöken träffar jag den sökande och även anhöriga för att få ett bra underlag när jag sedan fattar beslut.  Åter på kontoret dokumenterar jag det som framkommit under hembesöket och skriver sedan en utredning som ligger till grund för beslutet, berättar hon.

Bra samarbete mellan kollegorna, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att planera sin dag är fördelar som Jenny lyfter fram med sitt arbete.

– Det är ett roligt och omväxlande arbete, den ena dagen är inte den andra lik. Arbetet är flexibelt och jag planerar mina dagar fritt. Frihet under ansvar ser jag som en stor fördel med mitt jobb och det är bra balansgång mellan självständigt arbete, hembesök där jag träffar andra människor och mina kollegor som jag kan bolla tankar och idéer med, säger hon.

Kollegor nära till hands

Biståndshandläggarna är uppdelade i tre team där varje team träffas två gånger i veckan.

– På våra möten fördelar vi nya ärenden och har en ärendedragning där vi diskuterar och får vägledning kring olika pågående ärenden. Det kan handla om extra svåra ärenden där vi behöver prata oss samman. Vi har ett bra samarbete mellan oss kollegor, berättar hon.

Utöver ett nära samarbete med sina kollegor samarbetar Jenny också med andra instanser.

– Ibland är det nödvändigt att olika professioner får en samlad helhetsbild av situationen. För att underlätta för kunden har vi ett gemensamt möte med till exempel gode män och personal från kundens vårdcentral, säger Jenny.

Som biståndshandläggare är hon van vid att fatta beslut. Beslut som många gånger påverkar den sökandes hela livssituation.

– Oftast fattar vi gynnande beslut, men det är inte alltid lätt och det händer ibland att den som söker blir missnöjd med beslutet. Då är det viktigt att förklara varför det blev avslag och att vara behjälplig vid en eventuell överklagan. Ett bra bemötande är otroligt viktigt i vårt yrke, avslutar hon.