Karin har fokus på att utveckla och förbättra

Genom sina olika uppdrag och fackliga engagemang är Karin Linde ett välkänt ansikte för många medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen.  I sitt jobb som utvecklingsledare har hon siktet inställt på att utveckla och förbättra förvaltningens kvalitetsarbete. – Jag hjälper mina kollegor att göra rätt så att mötet med våra kunder blir så bra som möjligt, säger hon.


Karin kom i kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen i slutet av 90-talet. Sedan dess har hon hunnit med ett flertal olika tjänster och uppdrag inom förvaltningen, allt från biståndshandläggare, projektledare och nu senast utvecklingsledare.

– Det var i samband med att jag studerade social omsorg med inriktning föreståndare som jag började sommarjobba inom hemvården. Parallellt med att jag skrev min c-uppsats jobbade jag också som vikarierande biståndshandläggare, berättar Karin.

Hon tycker om att ha många järn i elden och antar gärna nya utmaningar. Efter en del år som biståndshandläggare inom äldreomsorgen och som LSS-handläggare var det dags för något nytt. Hon fick tjänsten som projektledare inom myndigheten med ansvar för det övergripande kvalitetsarbetet och blev så småningom utvecklingsledare på avdelningen för kvalitet och utveckling.

– Under mina år här har jag lärt känna förvaltningen och många medarbetare vilket är en stor tillgång i mitt arbete, berättar hon.

Behåller det som är bra och skruvar i det som kan bli bättre

Hennes jobb som utvecklingsledare handlar tills stor del om att vara uppmärksam på förvaltningens processer och rutiner.

– Om en verksamhet har arbetat fram en rutin ser jag om den håller och om den påverkar någon annan del av förvaltningen. Det är viktigt att allt jackar i vartannat. Jag sitter med på olika möten för att höra var det finns problem och vad vi kan ta till oss för att kvalitetssäkra och förbättra i våra rutiner. Vi kan alltid bli bättre. Det handlar om att behålla det som är bra och skruva i det som kan bli bättre, säger hon.

Karin samarbetar och samverkar mycket med andra och har en nära dialog med förvaltningens övriga utvecklingsledare.

– Vi arbetar för att det ska vara så enkelt som möjligt för medarbetarna att göra rätt. Och i slutändan göra det så bra som möjligt för våra kunder. Det ska vara lätt att följa våra rutiner och det ska finnas dokument så att allt flyter på utan att det blir några glapp för kunderna, säger Karin.

Hon är involverad i flera olika projekt och sitter bland annat med i projektgruppen för införandet av förvaltningens nya ledningssystem LSKA. Målet med det nya systemet är att det ska bli lättare för medarbetarna att hitta och ta del av förvaltningens processer, rutiner, checklistor med mera.

– Vi ser över vad vi har i vårt nuvarande kvalitetsledningssystem och vad vi ska arbeta om. Med det nya systemet kommer vi att kunna kvalitetsgranska vårt arbete på ett helt annat sätt framöver och därmed ökar förutsättningarna att ge en god vård och omsorg till våra kunder, säger Karin.

Internkontroll, egenkontroll och revision är andra arbetsuppgifter som hon nämner – allt med syftet att hela tiden utveckla och förbättra verksamheten. När Karin beskriver sin arbetsdag är den ena dagen inte den andra lik.

– Det är nog bara arbetstiden som är densamma. Det är det som är så himla kul! Jag har mycket eget ansvar och planerar själv mitt arbete, säger hon.

Antar gärna nya utmaningar

Utmaningar är något som driver henne och också något som hon återkommer till flera gånger under intervjun.

– Jag tycker om frågan ”vem kan tänka sig att vara med i detta?” och hoppar gärna på nya utmaningar, säger Karin.

Karin trivs som bäst när hon får nya utmaningar att ta sig an.

I sitt arbete ser hon många utmaningar, bland annat den numera välbekanta utmaningen om att fler kommer att behöva hjälp framöver medan färre arbetar.

– Där funderar vi på vad vi kan automatisera för att frigöra resurser och hur vi kan förändra vårt arbete för att bibehålla en hög kvalitet för dem som behöver oss. I takt med invånarnas ökade krav och färre resurser som utför vård och omsorg behöver vi börja skruva i det vi har, säger Karin.

Skalman – webbapplikation med koll på sjuklöner

Karin har varit med i ett projekt för att automatisera sjuklönerna inom personlig assistans och därmed frigöra resurser bland medarbetarna.

– För att kunder med personlig assistans inte ska gå miste om ersättningen när deras assistent är sjuk kan kunden ansöka om denna merkostnad hos kommunen. Tidigare tog denna process lång tid för handläggarna och innehöll mycket pappersarbete. Vi bestämde oss därför för att automatisera processen med sjuklöner och att bygga tekniken utan att någon handläggare behövde vara involverad överhuvudtaget. Tillsammans med ett företag påbörjade vi utvecklingen av en webbapplikation som sedan utvalda assistansbolag fick tillgång till, berättar hon.

Webbapplikationen som fick namnet Skalman är programmerad att göra samma steg varje dag.

– I stora drag sparar Skalman informationen i ansökan, kontrollerar att kunden har ett beslut om personlig assistans och att summan som kunden eller ombudet yrkar på stämmer överens med beräknat belopp. Därefter skriver han utredningen och fattar beslut i ärendet, säger Karin.

Det nya arbetssättet har medfört att sjuklöner betalas ut snabbare, processen är mer effektiv och kvalitetssäkrad samtidigt som tid har frigjorts hos medarbetarna.

– Det är roligt att se när något går från ett frö till att faktiskt fungera. Idag använder 20-25 assistansbolag Skalman. Vi löste utmaningen tillsammans genom att tänka nytt och annorlunda. När jag ser resultatet av något som jag har jobbat med är mitt arbete som bäst, säger hon.

Fackligt engagerad för att kunna påverka

Att Karin brinner för utmaningar och för att engagera sig har nog inte undgått någon som känner henne. Som utvecklingsledare kan hon påverka sitt arbete inom förvaltningen, men för att få ännu ett perspektiv och kunna påverka även hur medarbetarna har det är hon även fackligt engagerad.

– Som huvudskyddsombud och styrelseledamot kan jag påverka för medlemmarna och arbetsmiljön runt om i staden. Jag har en stor inblick i staden och kan se hur vissa frågor som påverkar andra förvaltningar kanske även kommer att påverka oss längre fram. Det är roligt att kunna vara med och påverka medlemmarnas framtid och att få komma till tals utifrån ett annat perspektiv, säger Karin och fortsätter:

– Även om jag inte engagerar mig för min egen vinnings skull så lär jag mig mycket om mig själv. Jag engagerar mig för att alla medlemmar ska ha en bra arbetsmiljö och arbetssituation och rätt förutsättningar för att lyckas utföra sitt arbete, berättar Karin.

Karin Linde engagerar sig gärna för att kunna påverka – både inom sitt arbete och som facklig representant.

”Jag har alltid trivts i Helsingborgs stad”

Karin lyfter gärna fram flexibilitet och öppenhet som viktiga faktorer som får henne att trivas på sin arbetsplats.

– Mitt arbete är flexibelt och går att få ihop med mitt livspussel. Jag har alltid trivts i Helsingborg och tycker att staden har kommit långt i sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. I Helsingborg känner man in vad som lockar medarbetarna, oavsett om det handlar om att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagar eller möjligheten att jobba från ett satellitkontor i Malmö. Jag tycker att staden försöker visa medarbetarna uppskattning på många sätt, säger Karin.