Kund tog sig ut på tak

En kund på ett avlastningsboende tog sig via en balkong ut på ett tak. Personal i en närbelägen verksamhet uppmärksammade det inträffade och förhindrade att kunden kom till skada. Kunden fördes efter händelsen till sjukhus.

Kunden har tidigare avvikit från ett korttidsboende och uttryckt suicidtankar. Enligt gällande rutiner ska en riskanalys med tillhörande handlingsplaner för eventuella risker upprättas i anslutning till att en insats startas upp eller vid behov. Detta har uteblivit kring den berörda kunden.

– Det är mycket viktigt att vi följer våra rutiner kring riskanalys och upprättande av handlingsplaner, säger Eric Semb, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen. Vi uppmärksammar nu all personal om detta och anmäler det som inträffat till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vård- och omsorgsnämnden ser allvarligt på händelsen och en utredning får utvisa vilka bakomliggande orsaker som kan identifieras.