Kunder larmade men hjälpen blev fördröjd

Ansvaret för larmtelefonen flyttades inte över till annan medarbetare när ansvarig medarbetare blev sjuk. Det gjorde att kunder som larmat fick hjälpen fördröjd. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det inträffade är allvarliga missförhållanden och gör därför en lex Sarah-anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ett larm ska besvaras omedelbart. Om larmföretaget inte får kontakt med larmande kund ska de kontakta hemvårdsgruppen. Eftersom ansvaret för larmtelefonen inte flyttats över till annan medarbetare när ansvarig medarbetare blev sjuk, blev hemvårdsgruppen larmtelefon obemannad. Kunderna har upplevt obehag då hjälpen blivit fördröjd.

– Det som hänt är mycket olyckligt och ska inte kunna hända, säger Eric Semb, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen. Larmtelefonen ska alltid vara bemannad och våra kunder ska kunna lita på att de får hjälp när de larmar.

Verksamheten har skapat en lista över vem som ansvarar för larmtelefonen vid varje arbetspass för gemensam kontroll vid överlämningar. Man kommer också fortsätta repetera larmrutinerna regelbundet med arbetsgruppen. Även larmföretagets rutin för hantering av larm har gåtts igenom på nytt.