Kungshult kvalitetssäkrar sina måltider

Mat är en av dagens höjdpunkter och ofta något vi ser fram emot. För att skapa en lugn och trevlig måltidssituation för hyresgästerna på Kungshults vårdboende finns numera en kvalitetssamordnare som strukturerar och tydliggör arbetet kring måltiderna.

Tidigare upplevde personal och hyresgäster på Kungshults vårdboende att måltiderna var stökiga. Köket var en naturlig samlingsplats och personalens tid användes inte effektivt.

– Vi såg bristerna och ville göra något åt det. Innan var de flesta i personalen involverade i måltiderna, men nu har vi en kvalitetssamordnare som planerar och lägger upp strukturen kring måltiderna. Vi har börjat på våning ett och ambitionen är att vi ska ha en teamledare på varje våning för att kvalitetssäkra arbetet med måltiderna, säger Britt-Marie Mattson, enhetschef på Kungshult.

Sanela arbetar som undersköterska och kvalitetssamordnare på Kungshult och tycker att måltiderna har blivit betydligt lugnare.

– Vi är mer avslappnade och vet vad vi ska göra. De hyresgäster som jag har hand om följer jag även vid måltiden. Jag ansvarar för ett specifikt bord och ser till så att alla sitter samlade i god tid innan middagen serveras klockan ett. Jag serverar dricka, samtalar och är behjälplig vid mitt bord. Det är inget prat med kollegan vid bordet intill och dörren intill matsalen håller vi alltid stängd, säger hon.

Även hyresgästerna upplever måltiderna som lugnare nu.

– Nu vet alla i personalen sin roll och därmed ökar kvalitén. Måltiderna är centrala för våra hyresgäster och nu sätter vi verkligen hyresgästerna i fokus, säger Britt-Marie.