Kvarglömda sekretessuppgifter lex Sarah-anmäls

En hemvårdspersonal glömde kvar ett arbetskort med personuppgifter i en kunds bostad. Sekretessuppgifter har därmed riskerat att komma obehöriga till del. Förvaltningen ser allvarligt på det inträffade och anmäler händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En hemvårdspersonal glömde kvar ett arbetskort med sekretessuppgifter i en kunds bostad. Händelsen uppmärksammades av en annan hemvårdspersonal när hen besökte kunden. När arbetskortet hittades hade det legat i kundens bostad i cirka två veckor. Arbetskortet innehöll personuppgifter som namn och adress till andra kunder.

– Vi beklagar det inträffade – sekretessbelagd information ska inte kunna bli kvarglömd hemma hos obehöriga på detta vis. Vi har brustit i hantering av informationen och ska nu utreda händelsen, säger Ingrid Nyman, avdelningschef på avdelningen för kvalitet och utveckling på vård- och omsorgsförvaltningen.

I och med att sekretessbelagda uppgifter har kommit obehöriga till del anses detta ha inneburit en kränkning av den enskildes integritet. Det inträffade bedöms därför vara en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande händelsen och kommer att komplettera IVO-anmälan när utredningen är slutförd.