Leverantörer av hemvård och hemsjukvård

Den 1 oktober inför Helsingborgs stad ett kundvalssystem när det gäller hemvård och hemsjukvård. Det innebär att du själv väljer vilken av godkända leverantörer som ska utföra samtliga insatser.


Den 1 oktober inför staden ett kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Med det nya kundvalssystemet ges fler privata leverantörer möjlighet att bedriva hemvård och hemsjukvård. Det nya systemet innebär också att den leverantör som du väljer utför samtliga insatser och får därmed ett helhetsperspektiv för dig som kund.

Insatser som omfattas av kundvalssystemet är bland annat: hemsjukvård, hjälpmedel, omsorg, avlösning i hemmet, trygghetslarm, mobilt trygghetslarm och tillsyn via trygghetskarmera.

Vilka leverantörer finns?

Du kan välja om den kommunala leverantören vård- och omsorgsförvaltningen ska utföra insatserna eller någon av de privata leverantörer som är godkända av staden. Alla godkända leverantörer kommer att presenteras på stadens hemsida. Hemsidan kommer att uppdateras med aktuell information inför den 1 oktober. Vård- och omsorgsnämnden kommer löpande att teckna avtal med godkända leverantörer.

Inledningsvis finns två godkända leverantörer; vård- och omsorgsförvaltningen och Attendo.

Så här går valet till

Om du redan har en insats med vård- och omsorgsförvaltningen eller Attendo som leverantör behöver du inte göra ett nytt val.

Du som är ny kund och har ett beslut om hemvård eller hemsjukvård väljer själv vilken av de godkända leverantörerna som ska utföra insatserna. Den leverantör som du väljer utför samtliga insatser. Om du vill byta leverantör tar det upp till två veckor innan bytet går igenom.

Om du inte väljer

Om du inte gör ett aktivt val tillämpas en fastställd turordningsprincip mellan leverantörerna.

Avgift

Avgiften är densamma oavsett vilken leverantör som utför insatserna.