Lex Sarah-anmälan efter att boende uppträtt hotfullt på vårdboende

Det var i maj 2022 som en boende hotade en annan boende med ett vasst föremål. Personal kunde avstyra händelsen, och ingen kom till skada. Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler incidenten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utredningen visar att orsakerna till händelsen ligger i brister i tydlighet och styrning för hur arbetet ska ske på den aktuella enheten.

– Vi beklagar händelsen, det är mycket viktigt för oss att våra boende och personal har en trygg tillvaro, säger Sandra Bengtsson, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen.

För att minska risken för att det händer igen, kommer förvaltningen att göra en genomgång och uppdatering av rutiner, processer och riskanalyser för arbete med personer med kognitiv svikt. Enhetschef ska se till att hyresgästernas individuella behov av tillsyn kommer också att dokumenteras på ett tydligt sätt.