Livskvalitet diskuteras på nästa H22 invånarråd för äldre

Vad är livskvalitet för dig och hur kan Helsingborgs stad bidra till att öka den? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras vid nästa H22 invånarråd för äldre den 18 maj.

Inom ramen för H22 vill staden hitta nya sätt för att förbättra livskvaliteten och skapa en mer hållbar stad. Det kan vi inte göra själva utan behöver ta hjälp av dig som invånare i Helsingborg. Ett sätt att stadens invånare är genom så kallade invånarråd. Staden har fått i uppdrag att anordna invånarråd för olika målgrupper, en av dem är äldre personer.

Fram till sommaren 2022 arrangeras fyra invånarråd för målgruppen äldre. Då bjuder vi in dig som är 70+ till digitala eller fysiska träffar för att diskutera vad du behöver, efterfrågar och själva kan bidra med i arbetet fram till H22. Varje träff har ett specifikt tema. Kommunalråden Lars Thunberg och Michael Rosenberg deltar som representanter för stadens politiker.

H22 invånarråd för äldre, tema livskvalitet

Datum: Tisdagen den 18 maj
Tid: 9-11.30
Plats: Digitalt
Anmäl dig senast den 14 maj via länken: https://www.eventbrite.se/e/h22-invanarrad-for-aldre-biljetter-148013798255

Mer information om invånarrådet hittar du här

Läs mer om vårt arbete med H22 här.