Lotta på Stattenahemmet: ”Vi har alla gjort en enorm insats under den pågående pandemin”


Stattenahemmet är ett av de vårdboenden i Helsingborg som drabbats av covid-19. Undersköterskan Lotta Morau berättar om hur det är att arbeta mitt under en pågående pandemi med allt ifrån särskilda rutiner för hur de vårdar hyresgästerna, personalens oro till den starka gemenskapen och kollegornas ovärderliga insats.

Trots sin långa erfarenhet med nära 30 år på Stattenahemmet har hon aldrig tidigare arbetat under liknande omständigheter.

– Det är klart att det har varit tungt. Tack och lov har de allra flesta klarat sig och mår nu bra, berättar Lotta.

Arbetsbelastningen har stundtals varit hög, speciellt när många av hennes kollegor var hemma sjuka samtidigt.

– Alla har verkligen kämpat. Mina kollegor och våra vikarier har varit helt otroliga och vi har hjälpts åt. Vi har peppat, stöttat och funnits där för varandra, säger hon.

Hyresgäster vårdas enligt särskilda rutiner

Alla hyresgäster som bor på en avdelning där det finns konstaterad smitta isoleras på sina rum och vårdas så långt det är möjligt av samma personer. På avdelningen där Lotta arbetar bor många med demenssjukdom.

– Det har varit en utmaning att isolera hyresgästerna eftersom de inte riktigt förstår innebörden av smittan och glömmer att de måste stanna på sina rum. Vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen och informerar sjuksköterskan direkt om någon har symtom, berättar hon.

Smittade hyresgäster får inte heller vistas i allmänna utrymmen eller delta i gemensamma aktiviteter.

– När vi var mitt uppe i smittan handlade det framförallt om att finnas där för våra hyresgäster. Som att lyssna och sitta ner och prata en stund extra, berättar Lotta.

Trygg med skyddsutrustningen

När smittan kom till avdelningen där Lotta arbetar var rekommendationen att alla skulle använda visir i vårdnära situationer inom två meter.

– Stundtals har det varit besvärligt att använda skyddsutrustning, framförallt eftersom hyresgästerna med demens gärna vill vara nära och då är visiren i vägen. Dessa personer läser gärna av mimiken och när vi använder munskydd blir enkla situationer svårare.

Enligt Lotta finns det en utbredd oro bland personalen för att de ska smitta hyresgästerna, men också för att bli sjuka själva.

– Det är klart att man är orolig för att själv bli smittad och för att ta hem smittan till sin familj. Riktlinjerna för vilken skyddsutrustning som ska användas har förändrats och nu känner jag mig tryggare än vad jag gjorde i början av pandemin, säger Lotta.

Bra kontakt med anhöriga

Det rådande besöksförbudet för att minska smittspridningen och skydda hyresgästerna har medfört många samtal från anhöriga som inte längre kan hälsa på sina närstående.

– Jag tycker att vi har varit extremt duktiga i kontakten med anhöriga. Så fort någon har konstaterats smittad har vi kontaktat anhöriga. Vi förstår att det är en svår tid för många anhöriga och vi gör så gått vi kan genom att ringa och skicka sms med bilder för att de ska känna sig lugna och trygga, berättar Lotta.

Fritt från smitta

I dagsläget är Stattenahemmet helt fritt från coronaviruset.

– Det känns fantastiskt skönt! Nu hoppas vi att detta håller i sig. Vi har lärt oss mycket längs vägen och om smittan kommer tillbaka är vi mer förberedda och vet exakt hur vi ska hantera situationen. Jag är stolt över vår insats och jag hoppas och tror att vi har lugnat och varit ett stöd för både våra hyresgäster och deras anhöriga under denna svåra tid, säger Lotta.