Malin och Fabian skapar framtidens Helsingborg

Malin Remmerfors och Fabian Svensson Lundmark har den ovanliga titeln tjänstedesigncoach på sina visitkort. Helsingborg satsar stort på det nya arbetssättet där man löser problem genom att involvera kunder och medarbetare. – Kundfokus är centralt för oss och vi vill att användaren ska få en så bra upplevelse som möjligt av olika tjänster och lösningar, säger Malin.


Malin och Fabian tillträdde sina nya tjänster för drygt ett år sedan som de första tjänstedesigncoacherna i vård- och omsorgsförvaltningen. De tycker båda om att tänka fritt och stort och kopplas in när anställda inom förvaltningen upplever att något inte riktigt fungerar för dem eller för kunderna.

– Vi samlar in information kring ett grundläggande problem för att förstå vilka behov som finns. Därefter tar vi gemensamt fram den bästa lösningen, säger Malin.

– Vi arbetar efter olika metoder och verktyg som innebär att de som använder tjänsten där det upplevda problemet finns är delaktiga hela vägen, det vill säga från att vi i början vill förstå deras behov till att i slutet testa nya lösningar, berättar Fabian.

Förändringsvilja och mod i Helsingborg

Fabian har en bakgrund inom vården och har arbetat i liknande mindre projekt tidigare. Han är utbildad industridesigner och har även ett stort konstnärligt intresse.

– Jag förstod nog inte innan hur långt fram Helsingborg ligger när det gäller att arbeta med tjänstedesign. Det finns en förändringsvilja och ett mod. Här får jag utlopp för mitt intresse för formgivning, processer och kreativt arbete samtidigt som jag gör något gott för samhället. Den kombinationen gillar jag, berättar Fabian.

Malin är utbildad ingenjör och har arbetat med förändringsledning och tjänstedesign i olika roller tidigare.
– Jag bor i Helsingborg och är nyfiken på vad den innovativa staden innebär. Det är spännande att få vara med att skapa framtidens Helsingborg, säger hon.

Malin och Fabian använder gärna post-it-lappar när de bollar idéer med varandra.

Tjänstedesign i praktiken

Arbetssättet ska leda till bättre upplevelser, antingen genom förändringar i befintliga tjänster eller genom utveckling av nya tjänster.

– Säger vi att vi ska arbeta med innovation och tjänstedesign låter det ofta svårt och komplicerat. Någon sa till mig att det vi arbetar med är sunt förnuft och det ligger något i det, säger Fabian.

Genom att involvera Malin och Fabian får anställda inom förvaltningen verktygen som behövs för att ta sig an nya problem. De har nyligen träffat en hemvårdsgrupp som uppmärksammade Malin och Fabian på att insatsen social samvaro, som personer med hemvård kan ha möjlighet till, kan utvecklas. Efter regelbundna träffar har de tillsammans med hemvårdsgruppen identifierat vad problemet är, vilka behov kunderna har, gjort intervjuer, observationer och tagit fram gemensamma  lösningar.

– Här har man verkligen anpassat insatsen och fokuserat på kundens behov istället för enbart önskemål. Utifrån detta håller hemvårdsgruppen på att formulera ett koncept kring hur de vill arbeta med social samvaro framöver. Det är ett intressant koncept som vi vill erbjuda andra verksamheter att ta del av. Undersköterskorna har gjort en stor del av arbetet själva och det upplever att det är värdefullt att få lov att sitta ner och reflektera över sitt eget arbete. Och när de framöver ser nya problem är de rustade att ta sig an dem, säger Malin

Framöver hoppas Malin och Fabian att fler ska tänka tjänstedesign. De vill kunna stötta chefer och medarbetare så att de känner sig trygga och vågar anamma arbetssättet där Malin och Fabian vill fungera som ett bollplank som ger råd och stöd.

– Bara genom att börja har man tagit stora steg. Man behöver inte ha lång erfarenhet, utan det handlar mer om att känna sig trygg och våga använda olika metoder. Arbetssättet ger också ringar på vattnet och gör att vi kan hantera förändringar och möta behov på ett annat sätt än tidigare. Vi testar oss fram, det finns ingen fålla att följa, säger Fabian.

Ett utpräglat teamarbete

Malin och Fabian arbetar ofta ihop och beskriver sitt jobb som ett utpräglat teamarbete. När de inte arbetar ihop för de en nära dialog om sina olika uppdrag.

– Jag ser det som en stor fördel att vara två som kan hjälpas åt att fånga in de stora frågorna. Ofta kommer vi långt när vi bollar med varandra. Och det är lättare att stå på sig, våga ifrågasätta och utmana organisationen som man behöver göra i vår roll, säger Malin.

I sina roller som tjänstedesigncoacher ser de båda vissa egenskaper som är bra att ha för att lyckas med sitt jobb. Empati, prestigelöshet, mod och nyfikenhet nämner de som exempel.

– Man behöver ha en förmåga att se samband och helheten. Och en förmåga att visualisera detta, säger Fabian.

Malin håller med och tillägger:

–  Och ett stort driv förstås, säger hon.

Malin och Fabian jobbar ofta och gärna ihop och ser det som en stor fördel att vara två tjänstedesigncoacher.

Lärorikt och roligt arbete

De har ett nära samarbete med sina kollegor som jobbar med innovation och har ett upparbetat nätverk med andra tjänstedesigncoacher både inom staden och i Sverige.

– Nätverken med kollegor i liknande roller och kontakten med medarbetare och våra kunder är nog det bästa med mitt jobb. Och att man aldrig blir fullärd. Jag får hela tiden nya insikter, säger Malin.

Fabian fyller i:

– När jag kan se att det jag bidrar med leder till en förändring, då är mitt arbete som bäst. Eller när jag sitter med i en workshop och ser hur andra tycker det är roligt och till och med ritar hur deras lösning kan se ut. Då har man tagit design långt, säger han.

En del av resan mot H22

Malin och Fabian är högst delaktiga i den internationella stadsmässan H22 som kommer att gå av stapeln i Helsingborg sommaren 2022. Men H22 är också resan dit och vårt arbete med att skapa framtidens vård och omsorg. H22 handlar om att hitta nya sätt att tänka, nya lösningar och tjänster för att möta framtidens utmaningar.

– En utmaning är hur vi i framtiden ska kunna jobba mer effektivt men ändå med mänsklig värme när antalet äldre ökar. Vi är starkt förknippade med utveckling och innovation och ska vara med att utarbeta en så kallad portfölj med ett antal innovationsprojekt som ska visas upp. Stadsmässan är en del av vägen mot vision 2035 och en bra kanal för att presentera vårt arbete, säger Malin.

Fabian flikar in:

– H22 sätter människan i fokus – och det är precis det som är grunden för vårt arbete med tjänstedesign. I Helsingborg satsar man verkligen på nya sätt att tänka, vilket känns helt unikt och genomsyrar staden, avslutar Fabian.