Maria jobbar för att skapa ett mer inkluderande Helsingborg 

Som projektledare jobbar Maria Rosendahl med utvecklingsfrågor och projekt som ska förbättra livskvaliteten och skapa värde för både barn och äldre. Genom sin gedigna bakgrund inom staden har hon med sig kunskap och erfarenhet för att undersöka och förstå de behov och problem som finns, och vikten av att inkludera och involvera invånarna i att skapa ett Helsingborg för alla.

Maria Rosendahl jobbar sedan 1,5 år som projektledare på avdelningen för kvalitet och utveckling.

Maria Rosendahl har en bakgrund som socionom och har jobbat i drygt elva år inom Helsingborgs stad, främst på socialförvaltningen där hon arbetat med såväl handläggning  som med utvecklings- och samverkansfrågor. Hon var också en av stadens första kommunvägledare på Helsingborg Kontaktcenter när det inrättades 2013, och det var där intresset för vård- och omsorgsförvaltningen väcktes.

– Jag minns att vi kommunvägledare fick en så bra introduktion av vård- och omsorgsförvaltningen, och att jag tänkte att ”vård och omsorg kanske inte är så dumt”.

När möjligheten att arbeta med utvecklingsfrågor på heltid dök upp sökte sig Maria från sin tjänst på socialförvaltningen där hon delat tiden mellan myndighetsutövning och utvecklingsfrågor, till vård- och omsorgsförvaltningen där hon nu haft rollen som projektledare på avdelningen för kvalitet och utveckling i drygt ett och ett halvt år.

Mångsidig roll med en tydlig röd tråd

Som projektledare är Maria involverad i många av de stadsövergripande projekt som har som syfte att främja folkhälsan och förbättra livskvaliteten för helsingborgarna. Maria är också en av stadens barnrättsstrateger, är involverad i förvaltningens innovationsarbete och är med i referensgruppen för Visionsfonden. Rollen är mångsidig men det finns en tydlig röd tråd som sammanfattas i orden utveckling, inkludering och involvering.

– Det blir aldrig tråkigt, och jag lär mig nya saker varje dag. Jag är så glad och nöjd att ha landat här. Jag upplever att jag får det handlingsutrymme jag behöver och får möjlighet att växa. Det är oerhört motiverande att arbeta i en sådan miljö, med en chef som är lyhörd och visar tillit så att jag kan driva mitt uppdrag, säger Maria.

Maria och kollegan Eva Fallgren jobbar tillsammans med bland annat barnrättsfrågor.

Viktigt med involvering och inkludering

En viktig del i Marias uppdrag är invånarinvolvering. Just nu arbetar hon mycket med ett projekt som ska skapa ett mer demensvänligt Helsingborg genom att öka kunskapen om demenssjukdom och förbättra utemiljöerna i staden.

– ”Demensvänligt Helsingborg” är en del av forsknings- och utvecklingsprojektet “Den (ut)forskande staden”, där vi utgår från tanken att vi kan förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga bland annat genom att skapa demensvänliga utemiljöer och öka kunskapen kring demenssjukdom.

Utemiljöerna har tagits fram tillsammans med personer med demenssjukdom och deras anhöriga som har fått vara med och testa på plats, genom olika sinnen som lukt, smak och känsel. Syftet med utemiljöerna är att skapa härliga platser för personer med demenssjukdom och deras anhöriga men också för resten av stadens invånare, samtidigt som det ska vara en plats för kunskap där man kan lära sig mer om demenssjukdom.

– Det har varit ett helt nytt sätt att jobba med invånarinvolvering och de som varit med och testat har varit väldigt tacksamma. Men det är ju vi som ska tacka! Det känns fantastiskt kul, och känslan efter var ”så här måste vi alltid jobba!”, säger Maria.

Maria och delar av gänget som arbetar med att skapa demensvänliga utemiljöer för att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

”Behovsorienterad innovation ligger mig varmt om hjärtat”

En av de bästa sakerna med att jobba på vård- och omsorgsförvaltningen är att förvaltningen har framåtanda, satsar på utvecklingsfrågor och att skapa nytta för invånare och medarbetare.

– I min roll får jag göra så många olika saker, men allt hör ihop. Allt handlar om hur vi kan vi göra saker som gör nytta för våra invånare och medarbetare. För mig är det vad innovation handlar om – nya saker som gör nytta. Utmaningen ligger i att inte springa för fort, att våga stanna upp och ta reda på behoven först. Att arbeta med behovsorienterad innovation är jätteviktigt, det ligger mig varmt om hjärtat.

Marias breda roll innebär att hon har samarbeten över förvaltningsgränserna, och arbetar med många olika personer i staden, men även med externa samarbetspartners och forskare.

– Jag tycker det är jätteviktigt med samarbete, att samla kompetenser från olika områden för att tillsammans komma fram till de bästa lösningarna. Det finns många utmaningar som vi på vård- och omsorgsförvaltningen inte kan lösa på egen hand.  Vi måste våga testa nya sätt att involvera de som berörs av de utmaningar vi står inför och även blicka utanför vår kommunala värld och inkludera akademi och näringsliv, säger Maria.