Med anledning av det indragna tillståndet för Humana Assistans AB

Igår, den 31 januari, drog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) in tillståndet för Humana Assistans AB att bedriva verksamhet inom vård- och omsorg. Bolaget ska enligt Ivo vara avvecklat till den 10 februari 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen har startat en arbetsgrupp för att planera och jobba framåt. 

Vård och omsorgsförvaltningen kommer aktivt att arbeta för att ingen kund ska stå utan personlig assistans. Vi kommer löpande att informera berörda kunder.

– I vår rutin ingår att kontakta alla berörda kunder och berätta om läget, säger Mikael Håkansson Mannsdorff, myndighetschef. Allt för att dem ska känna sig trygga i processen.

Humana Assistans AB kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och begära inhibition. Inhibition betyder att beslutet om avveckling inte får verkställas fram till dess att förvaltningsrätten beslutar om IVO:s beslut ska gälla eller inte. Vård- och omsorgsförvaltningen följer händelseförloppet.