Med anledning av medias granskning av Valltorp

Efter den extraordinära situationen med ett stort antal covid-19-smittade och avlidna hyresgäster på vårdboendet Valltorp har media de senaste veckorna rapporterat om brister och misstänkta orsaker till den stora smittspridningen. Nedan bemöter vi några av medias påståenden och berättar om vilka åtgärder förvaltningen tagit i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19.

Sedan den 23 april har 40 av de 60 hyresgästerna på vårdboendet Valltorp konstaterats smittade av covid-19. Under coronapandemin har 26 personer avlidit på Valltorp. Det finns inga uppgifter på hur många av dessa som har avlidit på grund av covid-19. Smittan har även spridit sig till personalen. Vi har fokuserat på att ge god vård och omsorg till våra hyresgäster i en situation som vi aldrig upplevt tidigare. Vi är medvetna om att det varit en svår tid för hyresgäster, anhöriga och medarbetare och vi beklagar om vi har brustit i våra rutiner.

– Jag förstår den frustration och oro som framförs av anhöriga, medarbetare och fackliga ombud. Covid-19 är en ny sjukdom som vi inte har erfarenhet från tidigare. Vi har haft vår krisledning aktiverad sedan den 12 mars och hela tiden följt myndigheternas rekommendationer. Det pågår just nu två utredningar, en intern och en av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi är angelägna om att ta reda på vad som hänt och vad utredningarna visar, säger Ingrid Nyman, ställföreträdande omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen.

Det som har hänt på Valltorp väcker många frågor och skapar oro. Trots förvaltningens arbete med att ta fram riktlinjer och rutiner för att minska risken för smittspridning har tyvärr många av våra hyresgäster och medarbetare på Valltorp drabbats hårt av coronavirussmittan.

– Det finns ingen som i nuläget kan säga varför det blev en så stor smittspridning på just Valltorp. Det har varit, och är fortfarande, en mycket ansträngd situation och en svår tid för alla som är drabbade. Jag är djupt imponerad av alla medarbetare som stått längst fram och bekämpat den här smittan, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

I medias granskning framkommer flera påståenden om brister och möjliga orsaker till den stora smittspridningen. Nedan bemöter vi några av dessa och berättar om förvaltningens arbete med covid-19.