Medarbetare har agerat felaktigt mot kund på korttidsboende

En kund på en korttidsvistelse för barn har genom att bli instängd på sitt rum fått sin frihet och rätt till självbestämmande begränsad. Vård- och omsorgsnämnden anser att det inträffade är allvarliga missförhållanden och gör därför en lex Sarah-anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Jag beklagar verkligen det som inträffat. Så här ska det inte gå till, som kund hos oss har man rätt till att röra sig fritt och att själv kunna bestämma var man vill vara, säger Sara Månsson, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen kommer nu att utreda händelsen.