Medarbetare har felaktigt bemött hyresgäst på LSS-boende

En hyresgäst på LSS-boende har ett flertal gånger känt sig kränkt och hotad av en i personalen på boendet. Berörd personal har inte följt hyresgästens genomförandeplan med lågaffektivt bemötande. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det inträffade är allvarliga missförhållanden och gör därför en lex Sarah-anmälan av händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Jag beklagar verkligen det som inträffat. Så här ska det inte gå till, som hyresgäst hos oss ska man kunna känna sig trygg på sitt boende, säger Marie Strömberg, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen.

Den berörda medarbetaren har tidigare uppvisat ett icke-acceptabelt bemötande och utreds nu som personalärende. I väntan på den utredningen är medarbetaren avstängd.

Utredningen har visat att händelserna hade kunnat undvikas om den tidigare enhetschefen arbetat mer aktivt med medarbetarens personliga handlingsplan. Rutinerna för arbetsrättsliga åtgärder har repeteras på den aktuella enheten.