Medarbetare på korttidsboende agerade felaktigt mot ett barn

Vid ett tillfälle lyfte medarbetaren in barnet i hens rum. Agerandet har begränsat barnets självbestämmande, integritet och frihet. Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på händelsen och gör därför en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Medarbetaren som det gäller jobbar inte längre kvar på arbetsplatsen.

– Vi ser allvarligt på händelsen. För oss är det viktigt att vi med god vård och omsorg värnar om våra boendes egen vilja och handlingsfrihet, säger Sara Månsson, verksamhetschef vid vård- och omsorgsförvaltningen.

Den interna utredningen visar att medarbetaren inte har haft tillräckliga förutsättningar för att klara av arbetet med barn som kan ha utmanande och aktivt beteende. Enheten kommer därför att uppdatera introduktionen för nyanställda för att undvika liknande händelser i framtiden.