Minister imponerad av Furillens vårdboende

Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besökte Furillens vårdboende igår. Hon fick bland annat höra om hur Helsingborg är i framkant med att göra stadens boenden demensvänliga. Helsingborgs boenden utvecklas hela tiden, certifieras efter hur de är anpassade och hyresgästerna erbjuds plats efter sina behov.

– När vi bygger nytt framöver kommer hela huset att vara kognitivt anpassat, det öppnar upp fler möjligheter. Både arbetssätt och miljö är viktiga, till exempel att kunna gå ut i trädgården och sedan hitta vägen tillbaka. Vi arbetar för att personalen har kompetens att bemöta personer med kognitiv svikt tillsammans med andra hyresgäster i högre utsträckning än idag, även om det kommer att behövas specialiserade avdelningar även framöver, säger Karin Nilsson, Silviasyster på vård- och omsorgsförvaltningen.

Enhetscheferna Malin Alvén och Oskar Fridolf på Furillens vårdboende visar oss runt. Vi besöker bland annat aktivitetsrummet, bastun med utsikt över Rydebäck, solrummet med sand och värmegivande lampor och den demensvänliga miljön på innergården. På en bänk med inbyggd värme sitter hyresgästerna Irene och Agneta. Ministern Anna provsitter bänken innan rundvandringen fortsätter. Hon är imponerad över bänken, Furillens rymliga rum och stadens arbete där hon får intrycket av att Helsingborg ligger i framkant.

Tre kvinnor sitter på en bänk och pratar.
Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje tillsammans med hyresgästerna Irene och Agneta på Furillens vårdboende.
Fyra kvinnor pratar i ett rum med solvarma lampor.
Beth Lundstedt Holmkvist från vård- och omsorgsnämnden, Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, riksdagsledamot Ulrika Heindorff och enhetschef Malin Alvén i solrummet på Furillens vårdboende.