Misstänkta stölder på vårdboende leder till IVO-anmälan

Vård- och omsorgsförvaltningen gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter misstänkta stölder på ett vårdboende. Det är mellan juni och september i år som boende, personal och anhöriga upptäckt att föremål saknats.

Det som saknas är smycken, parfym och kontanter. De misstänkta stölderna har skett på olika sätt inom olika tidsintervall. I ett fall har en konstaterad stöld inträffat då en låda brutits upp och ett värdeskåp tömts på sitt innehåll. Flera av de berörda hyresgästerna har en kognitiv svikt som gör att de haft svårt att redogöra för händelserna.

– Det är beklagligt att vi i flera fall behövt utreda stölder. Alla som bor och arbetar hos oss ska känna sig trygga. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra rutiner kring säkerhet och vi kan hela tiden bli bättre, säger Sandra Bengtsson, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Händelserna är polisanmälda och enhetschefen har informerat all personal om det inträffade både skriftligt och muntligt. Även anhöriga har fått information och har uppmanats att motivera hyresgästerna till att använda de värdeskåp som finns i varje lägenhet.