Nattpatrullen – ett självständigt och utvecklande arbete


Nattpatrullen kallas det team med undersköterskor som täcker Helsingborgs stads hemvård på natten. Sammanlagt är det åtta bilar med två undersköterskor i varje bil som rullar i staden under nattens timmar.

– Jag har jobbat natt sedan 1996 och har väldigt svårt att tänka mig annat. Mitt jobb är både roligt och varierande, säger Ingela Sjösten, en av medarbetarna i teamet.

Nattpasset startar klockan tio på kvällen och inleds med en genomgång av nattens planerade uppdrag. Det kan röra sig om både omvårdnadsarbete och delegerade insatser som till exempel utdelning av medicin, provtagning av blodsocker, blodtrycksmätning eller spolning av katetrar. De delegerade insatserna kräver en behörighet som undersköterskorna får genom instruktioner av sjuksköterskorna. Det grundläggande kravet för att få arbeta inom Nattpatrullen är att man har en undersköterskeutbildning och körkort.

Åker på larm

Förutom planerade insatser är Nattpatrullen även redo att ta emot och åka ut på larm. Larmen kommer då från en larmcentral i Malmö som skickar ut uppdragen till den bil som finns i det aktuella området. Det kan vara personer som larmar via sitt trygghetslarm vid fallolyckor, toalettbesök eller om de av någon annan anledning känner sig otrygga.

Samma larmcentral har även ansvar för kameratillsyn vid vissa tider på natten. Skulle någon avvikelse ske vid tillsynen larmas Nattpatrullen ut för att se så allt står rätt till.

Mer självständig än en vanlig undersköterska

Ett arbetspass varar från tio på kvällen till kvart över sju på morgonen. Man arbetar som mest fyra nätter i rad och under varje åttaveckorsperiod får man långledigt fem nätter i rad vid två tillfällen. Som en del av Nattpatrullen arbetar man även varannan helg.

Det är ett sammansvetsat team som arbetar på natten och man hjälps åt för att täcka upp hela Helsingborgs stads hemvårdskunder.

– Att jobba natt innebär att ta lite mer ansvar och våga fatta lite mer beslut än vanligt. Vi arbetar mer självständigt än en vanlig undersköterska vilket ger en stimulerande utmaning, säger en av teamets medarbetare undersköterskan Ingela Sjösten.