Navigator skapar förutsättningar för personer med funktionsnedsättning


Det kan ibland vara svårt för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, men genom kartläggning av intressen och kunskaper arbetar dagliga verksamheten Navigator med att stötta individerna och visa på vilka möjligheter som finns. En som har lyckats få jobb efter stöd från Navigator är Axel Bruno Klintvik.
– Jag har drömt hela mitt liv om att jobba i en livsmedelsbutik och nu gör jag det! berättar Axel.

Praktik på företag för personer med LSS-beslut har funnits i Helsingborgs stad i många år, men i samband med att Lagen om valfrihet (LOV) infördes 1 januari 2017 valde man att utveckla verksamheten ytterligare, som samtidigt ändrade namn till Navigator.

Stöd enligt LSS

Till Navigator kommer personer med exempelvis en intellektuell funktionsnedsättning eller högfungerande autism och som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till att delta i en daglig verksamhet.

Verksamheten fokuserar på att hjälpa deltagarna ut på arbetsmarknaden. En kartläggning görs över vad deltagarna är intresserade av att jobba med och om de till exempel tycker om utomhusarbete, att arbeta i grupp eller har behov av kognitiva hjälpmedel.

– Vi ser vilka styrkor de har och fokuserar på det. Om en person är intresserad av en viss bransch, till exempel restaurang, kan vi klargöra vilka olika arbetsuppgifter personen kan ha där. Vi förtydligar med hjälp av bland annat mindmaps, säger Marie Dietrich som är kvalitetsledare på Navigator.

En vanlig arbetsdag börjar med att Axel stämplar in. Sedan brukar han se till att det är snyggt i pantrummet innan han tar med sig en pall från lagret och börjar packa upp varor inne i butiken.

Snabbt ut på arbetsmarknaden

Målet är att deltagarna ska kunna komma ut i praktik så fort som möjligt, men behöver de lite längre förberedelse kan de stanna på Navigator i upp till tre månader. När en deltagare är redo matchar Navigators arbetsanpassare individen mot ett företag där hen kan få en praktikplats.

I skrivande stund är ett 60-tal personer ute på praktik med hjälp av Navigator. 25-årige Axel Bruno Klintvik var en av dem. City Gross, som han hade praktik på, var så nöjda med honom att de i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen erbjöd en lönebidragsanställning.

– Jag gillar att tiden springer iväg här. Det är roligt att hjälpa kunderna, packa upp saker i butiken och så kör jag truck. Det är ett väldigt roligt och omväxlande jobb, berättar Axel.

Innan Axel började praktisera ville han helst inte lämna hemmet.

– Jag hade precis flyttat hemifrån och ville mest vara i lägenheten, men så sa en arbetsanpassare till mig att jag väl kunde prova i fyra timmar och se hur det kändes.

En bra taktik då det visade sig att Axel stormtrivdes.

– Han är en stor glädjespridare och var sprudlande glad i flera månader när han fick reda på att han skulle bli anställd, berättar Johan Lindén, Axels närmsta chef på City gross.

Axel är noga med att se till att det han packar upp från lagret hamnar på rätt ställe i butiken.