Nu monterar vi digitala lås till kunder i hemvården

Efter flera om och men kan vi äntligen installera digitala lås hos våra kunder. Först ut är hemvårdsområde nord 2. Idag monterade låsleverantören det första portlåset.

Den svarta styrboxen till mobilappen är installerad intill portens dörröppnare.

De lås som monteras kan öppnas både med nyckel och med en mobilapp. När våra medarbetare inom hemvården börjar sitt pass loggar de in i mobilappen TES och laddar ner behörigheter utifrån dagens schema. I mobilappen läggs då information om att personalen har ett jobbpass inom aktuellt hemvårdsområde. Dagtid kan personalen för den dagen öppna låsen inom sitt hemvårdsområde med hjälp av mobilappen. Om en kund skulle behöva hjälp och larmar på kvällar och nätter kan schemalagd kvälls- och nattpersonal öppna låsen. Alla besök som använder det digitala låset loggas i systemet.

– Det känns bra att vi inte längre kommer att behöva hantera nycklar hem till våra kunder. säger Elma Ibrahimi, koordinator på hemvård nord 2. Det underlättar för personalen att slippa hålla koll på nycklarna och kan istället lägga tiden på kunden och den vård som ska ges. Skulle någon tappa sin mobiltelefon kan ingen öppna appen och se kontaktuppgifter till kunderna. Det eftersom appen kräver en identifiering i två steg.

Hemvårdens personal är glad över att slippa den stora nyckelknippan.

Utdraget projekt

Projektet digitala lås har pågått sedan hösten 2019 när nämnden beslutade om att förvaltningen skulle ha digitala lås.

‑ Vi uppskattar verkligen det hårda jobb man gjort för att få till just den lösning vi beställde. Vi har inte tummat på våra krav på trygghet för kunden, säger Lars Thunberg, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Nu kan vi vara stolta över att resurser som kan sparas på minskad administration istället kan läggas på vård och omsorg hos våra äldre.

Under hela perioden sedan starten har förvaltningen haft dialog med leverantören och i omgångar testat olika lösningar.

– Vi ville ha en automatisk koppling mellan administrationssystemet för digitala lås (TES) och våra verksamhetssystem. Dels för att våra kunder ska känna trygghet kring vilka som kan komma in i deras lägenheter och dels för att det ska vara smidigt att administrera för våra medarbetare, säger Jeccica Linde, avdelningschef digitalisering och välfärdsteknik. Vi är jätteglada över att vi äntligen fått till en lösning som fungerar.

Leverantören gör låsinstallationen hos våra kunder

Installationen ingår i avtalet med leverantören och kommer att börja inom hemvårdsområde nord 2. Allt eftersom fler områden blir aktuella kommer de kunder som berörs att få information i god tid. Beroende på vilken typ av boende som låset ska installeras på ser processen olika ut.

Målet är att installera digitala lås hos samtliga kunder inom hemvården så snabbt som möjligt.