Nu signerar vi insatser digitalt

I dag drar vi äntligen igång breddinförandet av Appva/digital signering. En efterlängtad digitalisering som kommer ge medarbetaren ett tydligt stöd för de insatser som ska göras på under arbetspasset. Först ut är Fullriggarens vårdboende.

Appva har redan används under några år av medarbetare på Kungshults och Åbräddens vårdboende. De har testat, förbättrat har nu ett uppskattat digitalt arbetssätt.

– Det här är det bästa som hänt oss!, säger Sanela Bajramovic, planerare på Kungshult vårdboende.

två kvinnor med uppsatt hår och glasögon står mot en vägg med blommig tapet
Ulrika Lindholm, undersköterska och Sanela Bajramovic, planerare Kunghults vårdboende

Överblicken gör medarbetarna trygga

I appva finns dagens alla insatser. Medarbetaren väljer om den vill se de egna eller för hela vårdboendet. Överblicken gör att alla ser vad som ska hända när under dagen och om något händer är det lätt att omfördela och omplanera insatserna.

– Du vet alltid vad du ska göra, säger Ulrika Lindholm, undersköterska Kungshult. Det är också lätt att hjälpa varandra när alla kan se vilka insatser som är på väg att bli försenade.

En stor förutsättning för att förvaltningen nu kan gå ut brett med Appva är att varje medarbetare får en egen tjänstetelefon. Det gör att alla kan signera direkt när insatsen är genomförd. Om någon insats blir försenad kommer det en påminnelse i appen.

– När vi gör uppföljningar kan vi direkt se insatser som till exempel alltid genomförs lite för sent, då kan vi ta upp det på vårt teammöte för att komma åt grundproblemet, säger Ulrika Lindholm. Vi har en mycket bättre kontrollförmåga idag vilket gör att vi hela tiden kan förbättra vårt arbete för hyresgästerna.

Breddinförandet fortsätter

Breddinförandet kommer att pågå under resten av 2022 och våren 2023 inom vårdboendena.

– All omsorgspersonal får en introduktion innan de får signera i appen, säger Veronica Hyllander, projektledare vård- och omsorgsförvaltningen. Sedan är det förändrade arbetssättet ingen större grej för dem. Det blir en lite större förändring för medarbetare som har hälso- och sjukvårdsansvar som behöver lägga in lite mer information i systemet innan de kan signera.

I den fortsatta planen är nästa steg att verksamheterna inom LSS ska gå över till att signera i Appva.