Nya belopp på fakturor från vård och omsorg

I juni fattade Riksdagen beslut om att ändra förbehållsbeloppet som används i beräkningen av hur mycket du som kund ska betala för vård och omsorg. Här finns frågor och svar.

Vård- och omsorgsförvaltningens kunder betalar en avgift för förvaltningens tjänster. Det kan vara hemvård, hemservice, tjänster som utförs på ett boende eller inom hemsjukvården. Hur stor avgift du ska betala styrs av olika faktorer, bland annat inkomst och boendesituation. En annan faktor som påverkar är förbehållsbeloppet.

Riksdagen har beslutat att höja förbehållsbeloppet (även kallat minimibeloppet) vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen.

Parallellt med att förbehållsbeloppet har höjts har Riksdagen även beslutat att höja bostadstillägget för pensionärer samt höja nivån för garantipensionen. Dessa räknas som inkomster och påverkar uträkningen av vilken avgift du som kund ska betala.

Frågor och svar

1. När togs beslutet om ändrat förbehållsbelopp?

Riksdagen fattade beslutet den 14 juni 2022.

2. När träder beslutet i kraft?

Den 1 augusti 2022. Från den 15 augusti kan du som kund märka att det blir blivit nya belopp på din faktura.

Alla påverkas inte av den här förändringen. Men om du påverkas syns detta på din faktura. Om man bor på ett vårdboende så fakturerar vi avgiften i innevarande månad. Det betyder att du betalar för de tjänster du fått under samma månad. Men får du tjänster från hemvården betalar du istället månaden efter du fått tjänsterna.

3. Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbeloppet är den summa som du har rätt att ha kvar sedan hyran är betald, innan Helsingborgs stad kan ta ut en avgift för vård och omsorg. Förbehållsbeloppet ska täcka dina normala levnadskostnader för till exempel försäkringar, telefon, mediciner, livsmedel och kläder. Når du inte upp till förbehållsbeloppet behöver du inte betala några avgifter.

Här på vår webb finns mer information: så beräknas avgiften för vård och omsorg.

4. Kommer jag att få mer pengar över i månaden nu när förbehållsbeloppet har blivit högre?

Du kan få mer pengar över, men du kan också få mindre. Om du får mindre pengar över i månaden kan det bero på att du får betala mer i avgift. Vilken avgift du har beräknas utifrån din inkomst. Om den har ökat så har även din betalningsförmåga ökat. Med betalningsförmåga menas förmågan att betala avgifter för vård och omsorg.

5. Förbehållsbeloppet har ju blivit högre, varför har jag inte fått mer pengar över i månaden?

Det kan bero på att du får betala mer i avgift. Din avgift baseras på:

– din inkomst, exempelvis; pension, sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning
– bostadstillägget
– din boendesituation

Om någon av dessa faktorer har ändrats så kan din avgift också ha gjort det. Här på vår webb finns mer information: så beräknas avgiften för vård och omsorg.

Om du har specifika frågor om förbehållsbeloppet eller din avgift kan du vända dig till beställnings- och avgiftskansliet.

Telefonnummer:
Du som är född
dag 1-10 i månaden ringer 042-10 63 54.
dag 11-20 i månaden ringer 042-10 67 28.
dag 21-31 i månaden ringer 042-10 79 83.

Telefontid måndagar klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00, tisdag-fredag klockan 10.00-12.00, eller mejl: avgiftskansliet@helsingborg.se

6. Varför har det inte ändrats på min faktura?

Alla påverkas inte av den här förändringen. Men om du påverkas syns detta på din faktura. Om man bor på ett vårdboende så fakturerar vi avgiften i innevarande månad. Det betyder att du betalar för de tjänster du fått under samma månad. Men får du tjänster från hemvården betalar du istället månaden efter du fått tjänsterna.

7. Varför har jag fått hem ett avgiftsbeslut?

Vi skickar avgiftsbeslut för att informera om en förändring av avgiften på grund av ändrade förhållanden, till exempel ändrad inkomst, bostadstillägg eller hyra. Ett avgiftsbeslut är ingen faktura, endast information om att förändringar kommer att ske. Fakturan kommer separat.

8. Varför får jag betala mer i avgift?

Avgiften baseras på din inkomst och har den ändrats så påverkas också avgiften.
Högre pension och högre bostadstillägg är inkomster som kan påverka.

9. Var kan jag se hur det nya förbehållsbeloppet påverkar mig?

Om du har specifika frågor om förbehållsbeloppet eller din avgift kan du vända dig till beställnings- och avgiftskansliet.

Telefonnummer:
Du som är född
dag 1-10 i månaden ringer 042-10 63 54.
dag 11-20 i månaden ringer 042-10 67 28.
dag 21-31 i månaden ringer 042-10 79 83.

Telefontid måndagar klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00, tisdag-fredag klockan 10.00-12.00, eller mejl: avgiftskansliet@helsingborg.se