Nyheter

Personuppgiftsincident på praktikplatsen.se

28 september, 2023

Vi använder webbplattformen Praktikplatsen.se för samordning och erbjudande om praktikplatser i våra verksamheter. Söndagen den 24 september utsattes vår leverantör för systemet, Göteborgsregionens kommunalförbund, för en ransomware-attack. Det innebär att obehöriga parter haft åtkomst till systemet under en begränsad tid. Leverantören upptäckte intrånget tidigt, har vidtagit åtgärder för återställande och för att förhindra framtida incidenter.