Nystart för Valltorps vårdboende

Valltorps vårdboende har varit hårt drabbat av covid-19 och under sommaren har det varit inflyttningsstopp för att låta medarbetare och hyresgäster få återhämtning. Till följd av detta står många lägenheter tomma och nu har vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att omvandla en avdelning till särskilda demensplatser.

Kommunfullmäktige har beslutat att vård- och omsorgsnämnden under året ska omvandla 60 platser på stadens vårdboenden till särskilda demensplatser. Utifrån fysiska förutsättningar och möjligheter till en anpassad utemiljö har förvaltningen undersökt möjligheten att omvandla lägenheter till demensplatser på Valltorp.

– Just nu är behovet av demensplatser stort och idag har vi svårt att tillgodose detta behov inom skälig tid. En avdelning med 16 lägenheter kommer att göras om och anpassas till personer med demensproblematik. Vår bedömning är att detta är ett bra alternativ, inte minst eftersom där finns många lediga lägenheter, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör på vård- och omsorgsförvaltningen.

En annan förändring är att tillsätta en ny ledning för Valltorp. I samråd med enhetschefen på Valltorp har vård- och omsorgsförvaltningen gjort bedömningen att vårdboendet behöver en ny ledning. Nuvarande enhetschef har fortsatt förtroende och kommer att fortsätta arbeta som chef i en annan verksamhet inom förvaltningen. Under rekryteringen är en tillförordnad enhetschef tillsatt.

­­­­– Utifrån nuvarande enhetschefs arbetsmiljö är det inte längre rimligt att hen är kvar på Valltorp. Vi bedömer att vårdboendet behöver en nystart och ett nytt ledarskap, säger Ingrid Bergh, verksamhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fört en dialog med de fackliga parterna kring den fortsatta utvecklingen och de förändringar som behöver ske på Valltorps vårdboende.

– Jag ser positivt på förändringarna efter den tuffa tid som Valltorp har varit igenom. Vi är oerhört glada för nystarten för alla våra medlemmar och alla inblandade, säger Chris Svitzer, representant för fackförbundet Kommunal.

Medarbetare, hyresgäster och andra berörda är informerade om förändringarna.